Ministerie van Justitie & Veiligheid

Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
p/a Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tel. 070 – 370 62 52 (werkdagen 10.00 – 12.30 uur)
Website

Raad voor de Kinderbescherming
Landelijk Bureau
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Website

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
Klantinformatiecentrum
Postbus 287
7600 AG  ALMELO
Website