Pleegzorg

Naast adoptie is pleegouder worden ook een mogelijkheid om voor een kind te kunnen zorgen. Pleegzorg Nederland zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Zij draagt bij tot een realistisch beeld van pleegzorg door te informeren en zet zich in voor de werving van pleegouders.

Meer informatie over pleegzorg en de verschillen tussen adoptie en pleegzorg vindt u in de brochure ‘Zorgen voor een kind van een ander’.

Meer informatie over pleegzorg en pleegouderschap is te vinden op de website van Pleegzorg Nederland.