Over adoptiekinderen

Naar Nederland worden kinderen geadopteerd die:

  • bij aankomst in Nederland al wat ouder zijn. In 2017 was ruim 66% van de kinderen twee jaar of ouder;
  • bij aankomst een ‘special need’ hebben. Dat wil zeggen dat zij een medische aandoening hebben of een verhoogd risico op medische of andere beperkingen. In 2018 had ruim 90% van de kinderen bij aankomst een special need.

Wat verandert er?

De mogelijkheden voor een kind om in het eigen land op te groeien, zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • de welvaart neemt er toe;
  • culturele en maatschappelijke taboes op alleenstaand ouderschap, pleegzorg en adoptie verdwijnen;
  • er komen meer jeugdbeschermende organisaties.

De meeste mensen in de landen van herkomst die willen adopteren, hebben een voorkeur voor een gezond, zo jong mogelijk kind. Voor kinderen die in het eigen land moeilijk plaatsbaar zijn, wordt dan in het buitenland naar een gezin gezocht.

Wat betekent dit voor u?

Het beeld wat u heeft van kinderen die voor adoptie naar Nederland in aanmerking komen, strookt misschien niet met uw verwachtingen. Aspirant-adoptieouders die een gezonde baby willen adopteren, krijgen bij de vergunninghouders te maken met gesloten wachtlijsten en/of lange wachttijden. Tegelijkertijd komt het voor dat vergunninghouders met moeite geschikte ouders kunnen vinden voor bepaalde kinderen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een gecompliceerde medische aandoening, voor oudere kinderen of een combinatie hiervan.

Als u er voor openstaat om juist zo’n kind in uw gezin op te nemen, kan dit uw mogelijkheden en de wachttijd beïnvloeden. Daarnaast is ook uw eigen situatie (leeftijd, relatievorm en huwelijksduur, gezinssamenstelling, geloof, etc.) bepalend voor uw mogelijkheden. Dat komt doordat elk land zijn eigen voorwaarden stelt. De gezondheid van adoptieouders weegt zwaar. Ook wanneer sprake is geweest van langdurig psychische problemen of het hebben (gehad) van kanker. Wij raden u aan om u hierover tijdig te informeren. U kunt dan uw verwachtingen indien nodig bijstellen.

Wat vraagt dit van u?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Kinderbescherming, de vergunninghouders en Adoptievoorzieningen hebben een categorie-indeling opgesteld. Aan de hand hiervan kunt u zien welke soorten special needs adoptiekinderen kunnen hebben en wat deze van adoptieouders vragen.

Meer informatie