Internationale verdragen

Nederland stemt haar wet- en regelgeving af op internationale regels en verdragen. Dit kunnen afspraken met een juridisch karakter zijn, maar ook afspraken van humanitaire aard.