Voor adoptieouders

Adoptieouder zijn is op een aantal punten wezenlijk anders dan ouderschap van biologisch eigen kinderen. Een kind dat is afgestaan en geadopteerd, heeft soms andere behoeften en vragen. Het opbouwen van een band met elkaar kan minder vanzelfsprekend gaan. Adoptieouders staan in de opvoeding vaak voor andere uitdagingen.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen rond de ontwikkeling en opvoeding van uw adoptiekind. Wij bieden een luisterend oor, adoptiedeskundig advies en professionele ondersteuning.

Overigens kunnen ook geadopteerden, leerkrachten en andere professionals bij ons terecht voor informatie, advies, consultatie en scholing.

Neem contact met ons op