Consult op school of kinderdagverblijf

Heeft u een vraag of zorgen over de ontwikkeling van uw kind op de basisschool, het speciaal onderwijs, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de naschoolse opvang? Dan kan het zinvol zijn om een schoolconsult aan te vragen.

Bijvoorbeeld als:

  • u merkt dat uw kind niet graag naar school of kinderdagverblijf gaat;
  • uw kind gedrags- of leerproblemen heeft op school of kinderdagverblijf;
  • het gedrag van uw kind thuis heel anders is dan op school of kinderdagverblijf;
  • u twijfelt over het type onderwijs of opvang;
  • de leerkracht of leiding vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind;
  • u zich afvraagt of doubleren of juist ‘overgaan’ de beste optie voor uw kind is.

Consult op school, wat houdt dat in?

Aan de hand van uw vraag en de vraag van de leerkracht of begeleider, kijken we naar de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Wat heeft uw kind op dit moment nodig in de groep om beter te kunnen functioneren? U en de leerkracht en intern begeleider krijgen informatie en concrete handvatten die uw kind helpen om zich optimaal te ontwikkelen in de groep.

Werkwijze

Intake

U ontvangt een intakeformulier met een aantal vragen over de achtergrondgeschiedenis en de (schoolse) ontwikkeling van uw kind tot nu toe.

Video-opname bij u thuis

Een adoptiedeskundige video-interactiebegeleidster maakt vervolgens een afspraak voor een korte video-opname van uw kind bij u thuis. Deze geeft een indruk van het contact tussen u en uw kind, de communicatie en het basisvertrouwen van uw kind.

Nabespreking

Voor de bespreking van de video-opname is een aparte afspraak nodig. Dit is een ongeveer twee uur durend consult bij u thuis of een locatie in de buurt. Uw kind is hierbij niet aanwezig. We praten over de ontwikkeling van uw kind en we formuleren bespreekpunten voor het consult op school of het kinderdagverblijf.

Video-opname op school

De video-interactiebegeleider neemt telefonisch contact op met school of kinderdagverblijf. Zij inventariseert met de leerkracht of de intern begeleider welke vragen daar leven. Ook maakt zij een afspraak voor een korte video-opname in de groep. Ook maakt de video-interactiebegeleider een afspraak voor een consult met de leerkracht/groepsleiding en de intern begeleider op school.

Consult op school

Tijdens het consult worden delen van de video-opname besproken. De leerkrachten krijgen informatie en adviezen. Ouders zijn bij het consult aanwezig.

Afrondend gesprek

Ongeveer zes tot acht weken na het consult op school, volgt een telefonisch afrondend gesprek tussen u en de video-interactiebegeleider.

Duur traject

Het totale traject duurt maximaal vier maanden vanaf het intakegesprek. De opname thuis start zes tot acht weken na het intakegesprek.

Kosten

De ouderbijdrage bedraagt € 85,-.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden, tel. 030 – 233 03 40, keuze 3 (maandag t/m donderdag 9.30 – 12.30 uur), of via e-mail.