Consult op school of kinderdagverblijf

Adoptievoorzieningen biedt de mogelijkheid van een consult op school of kinderdagverblijf. Wij helpen u graag als u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Bijvoorbeeld als:

  • u twijfelt over het tijdstip of tempo van instromen, of over het type onderwijs of opvang;
  • u vermoedt dat uw kind op school overvraagd of overspoeld wordt, bijvoorbeeld door signalen zoals onrust, controlebehoefte, slecht slapen, driftbuien, moeite met concentreren;
  • u de school of opvang graag van meer informatie wil voorzien over adoptie, hechting en/of trauma en inzicht wil geven in gedrag van uw kind dat hiermee kan samenhangen;
  • u merkt dat uw kind niet graag naar school of kinderdagverblijf gaat;
  • het gedrag van uw kind thuis heel anders is dan op school of kinderdagverblijf;
  • de leerkracht of leiding vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind;
  • u en school zich afvragen of doubleren of juist ‘overgaan’ de beste optie voor uw kind is.

Consult op school, wat houdt dat in?

Aan de hand van uw vraag en de vraag van de leerkracht of begeleider, kijken we naar de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Wat heeft uw kind op dit moment nodig om beter te kunnen functioneren? U en de leerkracht en intern begeleider krijgen informatie en concrete handvatten die uw kind helpen om zich optimaal te ontwikkelen in de groep.

Werkwijze

Intake

U ontvangt een intakeformulier met een aantal vragen over de achtergrondgeschiedenis en de (schoolse) ontwikkeling van uw kind tot nu toe.

Video-opname bij u thuis

Een adoptiedeskundige video-interactiebegeleidster maakt vervolgens een afspraak voor een korte video-opname van uw kind bij u thuis. Deze geeft een indruk van het contact tussen u en uw kind, de communicatie en het basisvertrouwen van uw kind.

Nabespreking

Voor de bespreking van de video-opname is een aparte afspraak nodig. Dit is een ongeveer twee uur durend consult bij u thuis of een locatie in de buurt. Uw kind is hierbij niet aanwezig. We praten over de ontwikkeling van uw kind en we formuleren bespreekpunten voor het consult op school of het kinderdagverblijf.

Video-opname op school

De video-interactiebegeleider neemt telefonisch contact op met school of kinderdagverblijf. Zij inventariseert met de leerkracht of de intern begeleider welke vragen daar leven. Ook maakt zij een afspraak voor een korte video-opname in de groep. Ook maakt de video-interactiebegeleider een afspraak voor een consult met de leerkracht/groepsleiding en de intern begeleider op school.

Consult op school

Tijdens het consult worden delen van de video-opname besproken. De leerkrachten krijgen informatie en adviezen. Ouders zijn bij het consult aanwezig.

Afrondend gesprek

Ongeveer zes tot acht weken na het consult op school, volgt een telefonisch afrondend gesprek tussen u en de video-interactiebegeleider.

Duur traject

Het totale traject duurt maximaal vier maanden vanaf het intakegesprek. De opname thuis start zes tot acht weken na het intakegesprek.

Kosten

De ouderbijdrage bedraagt € 95,-.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden, tel. 030 – 233 03 40, keuze 3 (maandag t/m donderdag 9.30 – 12.30 uur), of via e-mail.