Cursus adoptiepubers

De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders vaak een spannende levensfase, er gebeurt veel.  Dat is vaak leuk en uitdagend, maar kan ook ingewikkeld zijn. Bent u benieuwd naar wat u als adoptieouder allemaal kunt verwachten in de puberteit van uw kind? En hoe u uw puber het beste door deze lastige periode heen helpt?

In drie avonden besteden we aandacht aan puberteit en opvoeding in het algemeen én aan adoptiespecifieke onderwerpen zoals identiteit en loyaliteit, gevoelens rondom afgestaan zijn en zoeken naar roots. U krijgt tips over hoe u uw puber kunt helpen omgaan met zijn of haar vragen en hoe u het contact en de communicatie met uw kind kunt verbeteren. U leert steviger te staan in uw rol als opvoeder. Natuurlijk is er ook gelegenheid om praktische ervaringen en tips met andere ouders uit te wisselen.

Voor wie

Adoptieouders met een of meer kinderen tussen 10 en 16 jaar.  U kunt met z’n tweeën of alleen komen. De cursus leent zich niet voor het oplossen van complexe problematiek. Als u twijfelt of de cursus voor uw situatie geschikt is, bel ons dan gerust. Als u op zoek bent naar individuele ondersteuning, kunt u bij ons terecht voor een verwijzing.

Wanneer

Januari
Startdatum 9 januari 2019 en verder 23 januari en 6 februari 2019, van 19 – 22 uur.

Mei
Startdatum 15 mei 2019 en verder 29 mei en 12 juni 2019, van 19 – 22 uur.

Praktisch

  • Er is plaats voor ongeveer 8 deelnemende gezinnen
  • Locatie: De Bouw 93, Houten
  • Deelnamekosten € 60,- per gezin

Aanmelden

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar 030 – 233 03 40, keuze 3 (ma t/m do 9.30 – 12.30 uur).