Cursus getraumatiseerde kinderen

Laat uw kind regelmatig en al langere tijd heftig gedrag zien? En vraagt u zich af hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Dan is de cursus ‘Zorgen voor getraumatiseerde adoptiekinderen’ iets voor u.

Veel kinderen hebben nare dingen meegemaakt voordat ze werden geadopteerd. Ze zijn bijvoorbeeld verwaarloosd, mishandeld, ondervoed of misbruikt. En dat vertaalt zich mogelijk in slaapproblemen, driftbuien, wisselende stemmingen en onbegrepen lichamelijke klachten. Het contact tussen ouders en kind is dan regelmatig ingewikkeld en moeizaam. Als dit in het eerste jaar na aankomst niet of amper verandert of zelfs verergert, dan is het tijd om adoptiedeskundige hulp in te schakelen.

Programma

U leert wat trauma is en hoe trauma kan ontstaan. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u inzicht in de manieren waarop trauma zich manifesteert in het gedrag en de emoties van uw kind. U krijgt handvatten om hier beter mee om te gaan en om samen met uw kind te werken aan herstel. Daarnaast kunt u ervaringen uitwisselen met ouders die in een vergelijkbare opvoedingssituatie zitten.

Voor wie?

Voor ouders van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Uw kind moet wel minimaal een jaar bij u in het gezin zijn.

Wanneer en waar

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.00 – 22.00 uur op het kantoor van
Stichting Adoptievoorzieningen in Houten (op 2 minuten loopafstand van station Houten Castellum).

Start september

Cursusdata: 4 september, 18 september, 2 oktober en 30 oktober 2017

Ouderbijdrage

€ 80,- per gezin.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden. Wilt u  een attendering krijgen zodra er een nieuwe datum bekend is? Stuur dan een e-mail naar nazorg@adoptie.nl onder vermelding van belangstelling traumacursus.