Cursussen

Adoptievoorzieningen biedt verschillende cursussen aan voor adoptieouders.

Laat uw kind regelmatig en al langere tijd heftig gedrag zien? En vraagt u zich af hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Dan is er de cursus ‘Zorgen voor getraumatiseerde adoptiekinderen’. U krijgt handvatten om samen met uw kind te werken aan herstel.

Voor ouders van kinderen in de (pre)puberteit is er de cursus ‘Adoptiepubers’.  U krijgt tips over hoe u uw puber kunt helpen omgaan met zijn of haar vragen en hoe u het contact en de communicatie met uw kind kunt verbeteren.