Forum AdoptieOudersOnline

Om het forum AdoptieOudersOnline ook in de toekomst optimaal te laten functioneren, zou dit vernieuwd moeten worden. We zien echter het aantal gebruikers al een tijdje afnemen. Adoptieouders vinden elkaar tegenwoordig ook via adoptieoudervereningen en (besloten) groepen op social media. Om die reden hebben wij besloten te stoppen met het forum en ons te richten op het voor u in kaart brengen van alternatieve manieren waarop adoptieouders elkaar kunnen ontmoeten.

Graag hadden wij meer tijd genomen om de gebruikers van het forum op dit nieuws voor te bereiden. Een onverwachte grote technische storing heeft er helaas toe geleid dat wij moeten mededelen dat het forum vanaf nu niet meer bereikbaar is.

Hieronder vindt u een overzicht met (besloten) Facebookgroepen voor adoptieouders, daar kunt u met andere adoptieouders in contact te komen. Deze groepen worden niet beheerd of gecontroleerd door Adoptievoorzieningen. Heeft u zelf goede ervaringen met een (besloten) Facebookgroep? Deel uw suggestie via nazorg@adoptie.nl.

Gelovige adoptie mama’s
Sinds 2016
143 leden
Naar Facebookgroep

Adoptie uit China
Sinds 2016
284 leden
Naar Facebookgroep

Adoptie uit China (geadopteerden en ouders)
Sinds 2012
1,6 duizend leden
Naar Facebookgroep

Geadopteerd uit Brazilië
Sinds 2010
193 leden
Naar Facebookgroep

Adoptie Colombia voor iedereen
Sinds 2016
436 leden
Naar Facebookgroep

Adoptie SN (Special Needs)
Sinds 2014
535 leden
Naar Facebookgroep

Adoptie Hongarije
Sinds 2016
122 leden
Naar Facebookgroep

Nigeria ouders
Sinds 2013
203 leden
Naar Facebookgroep

Adoptie- en hechtingsproblematiek, oudergroep
Sinds 2011
504 leden
Naar Facebookgroep