VIB-G

Om een goede band met uw adoptiekind te kunnen opbouwen, is het belangrijk dat u de signalen van uw kind begrijpt en er op een juiste manier op reageert. Video-interactiebegeleiding gericht op gehechtheid (VIB-G) is hierbij een handig hulpmiddel. U kunt VIB-G aanvragen voor u en uw kind(eren) tot en met twaalf jaar.

Wat is VIB-G?

VIB-G is een vorm van kortdurende opvoedingsondersteuning met behulp van video-opnamen. Bij Adoptievoorzieningen is de begeleiding helemaal toegespitst op adoptiegezinnen. Communicatie en hechting staan centraal. U krijgt tips om de band met uw kind te versterken en de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Als uw kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken bij het opbouwen van meer (zelf)vertrouwen, kan VIB-G gecombineerd worden met Sherborne Samenspel.

Sherborne Samenspel

Video: een geschikt hulpmiddel

Kinderen die zich lang onveilig hebben gevoeld, kunnen soms onduidelijke signalen uitzenden om contact te leggen of om te laten weten wat ze willen. Soms vragen zij op een heel onhandige manier om aandacht. Het lijkt dan alsof ze het tegenovergestelde willen van wat ze eigenlijk nodig hebben. De videocamera legt vast hoe u en uw kind met elkaar contact maken, houden en zoeken. U leert de signalen van uw kind eerder herkennen en beter begrijpen.

Werkwijze

Er wordt een korte video-opname gemaakt van een gezinsactiviteit bij u thuis. De video-interactiebegeleidster bespreekt de beelden op een later moment met u. U krijgt suggesties om het contact met uw kind verder uit te bouwen. Wanneer er vragen zijn rondom school of kinderdagverblijf kan ook daar een video-opname gemaakt en nabesproken worden. Een traject bestaat uit maximaal vier keer filmen en vier keer nabespreken.

Wilt u weten wat u kunt verwachten tijdens het VIB-G traject? Lees hier de ervaring van Karin en Jeroen.

Aanmelden en kosten

De ouderbijdrage voor een VIB-G-traject is € 150,-. U kunt zich telefonisch aanmelden, tel. 030 -233 03 40 keuze 3 (ma t/m do van 9.30 tot 12.30 uur) of per e-mail. Er volgt dan eerst een intake.