Welkomstdoos

Als uw kind net in Nederland is aangekomen, ontvangt u van ons een ‘welkomstdoos’. Deze bevat een felicitatie, een aantal kleine cadeautjes en informatie over de eerste periode van wennen en hechten.

“Als je wilt adopteren moet je een aantal eisen voldoen, verplichte voorlichting volgen en een gezinsonderzoek ondergaan. Als je kind dan eenmaal in Nederland is, sta je er alleen voor.” Dat was een veelgehoorde opmerking tijdens een behoefteonderzoek onder adoptieouders. Reden voor Adoptievoorzieningen om de welkomstdoos te maken en adoptieouders te informeren over de mogelijkheden voor advies en opvoedingsondersteuning.

De welkomstdoos wordt automatisch toegestuurd binnen een maand na aankomst van uw kind.