Adoptieprocedure

Nederland kent een zorgvuldige adoptieprocedure. Deze is bij wet vastgesteld en gebaseerd op de uitgangspunten van het Haags Adoptieverdrag.

De procedure verloopt in negen stappen: van het aanvragen van de beginseltoestemming tot het afhandelen van de formaliteiten nadat een adoptiekind in Nederland is aangekomen.