Adoptieprocedure

Nederland kent een bij wet vastgestelde adoptieprocedure welke is gebaseerd op de uitgangspunten van het Haags Adoptieverdrag.

De procedure verloopt in negen stappen: van het aanvragen van de beginseltoestemming tot het afhandelen van de formaliteiten nadat een adoptiekind in Nederland is aangekomen.

Bekijk de adoptieprocedure stap voor stap.