Duur procedure

Invloed coronamaatregelen op de duur van de procedure

Als u zich nu aanmeldt voor adoptie is vooralsnog onduidelijk hoe de procedure zal verlopen. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. De informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten van Adoptievoorzieningen zijn in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid voorlopig opgeschort.

De collega’s van de Raad voor de Kinderbescherming geven aan dat ze wel doorgaan met gezinsonderzoeken, maar dat ze op dit moment gemiddeld twee maanden achterstand hebben.

U zult begrijpen dat de pandemie ook invloed heeft op het werk van de vergunninghouders. Voor een deel kunnen zij door met hun werkzaamheden,  voor een deel niet. De situatie verschilt ook per land. Naar sommige landen kan (weer) gereisd worden, naar andere (nog) niet. En dit beeld is aan verandering onderhevig.

 

Over het algemeen geldt een totale doorlooptijd van twee tot zes jaar.

Van aanmelding t/m beginseltoestemming: ± 2 jaar.

  • De wachttijd tussen aanmelding en start van de voorlichtingsbijeenkomsten is ongeveer twaalf maanden. De wachttijd schommelt de laatste tijd sterk. Allerlei factoren zijn hierop van invloed: het aantal aspirant-adoptieouders, het aantal aspirant-adoptieouders dat de procedure uitstelt of stopzet, het aantal te verwachten adopties. Houd daarom de planning goed in de gaten als u wilt weten wanneer u ongeveer aan de beurt bent.
  • Wanneer u de voorlichting heeft afgerond, stuurt Adoptievoorzieningen uw persoonsgegevens door naar de Raad voor de Kinderbescherming. In principe vindt het gezinsonderzoek plaats in het kwartaal volgend op de voorlichting. In de praktijk bestaan er echter wisselende wachttijden bij de verschillende vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Het ministerie van Justitie & Veiligheid neemt binnen twee à drie weken nadat het advies van de Raad voor de Kinderbescherming is binnengekomen, een besluit.

Van aanmelding bij een vergunninghouder t/m komst kind: 0-4 jaar.

  • De wachttijd is mede afhankelijk van de voorstellen die de landen van herkomst doen en de wensen en mogelijkheden van de aspirant-adoptieouders. In het algemeen geldt dat de wachttijd voor jonge gezonde kinderen langer is dan de wachttijd voor de oudere kinderen en kinderen met een special need.