Planning voorlichtingsbijeenkomsten

Informatiebijeenkomst

Direct na betaling van de eerste acceptgiro (€ 210,-) ontvangt u de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst dient binnen vier maanden na betaling gevolgd te zijn. Daarna ontvangt u de uitnodiging voor de vervolgbijeenkomsten.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Twee maanden voordat de voorlichtingsbijeenkomsten beginnen, ontvangt u het definitieve rooster en het Handboek adoptie.

Onderstaand overzicht geeft een inschatting van wanneer u aan de beurt bent. Dit overzicht is niet statisch. Als aspirant-adoptieouders die voor u aan de beurt zijn de procedure uitstellen of stoppen, bent u misschien eerder aan de beurt. Aan de andere kant kan het ministerie van Veiligheid & Justitie ons opdracht geven minder voorlichtingsgroepen te organiseren wanneer het aantal te verwachten adoptiekinderen daalt. Wij raden u dan ook aan regelmatig dit overzicht te raadplegen.

BKA-nummers Voorbereiding
BKA 20162/0046 t/m 20163/0015 aug. – okt. 17
BKA 20163/0016 t/m 20164/0025 nov. 17 – jan. 18
BKA 20164/0026  t/m … feb. – apr. 18

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatst bijgewerkt: juli 2017