Planning voorlichtingsbijeenkomsten

Informatiebijeenkomst

Direct na betaling van de eerste acceptgiro (€ 210,-) ontvangt u de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst dient binnen vier maanden na betaling gevolgd te zijn. Daarna ontvangt u de uitnodiging voor de vervolgbijeenkomsten.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Twee maanden voordat de voorlichtingsbijeenkomsten beginnen, ontvangt u het definitieve rooster en het Handboek adoptie.

Onderstaand overzicht geeft een inschatting van wanneer u aan de beurt bent. Dit overzicht is niet statisch. Als aspirant-adoptieouders die voor u aan de beurt zijn de procedure uitstellen of stoppen, bent u misschien eerder aan de beurt. Aan de andere kant kan het ministerie van Justitie & Veiligheid ons opdracht geven minder voorlichtingsgroepen te organiseren wanneer het aantal te verwachten adoptiekinderen daalt. Wij raden u dan ook aan regelmatig dit overzicht te raadplegen.

BKA-nummers Voorlichting
BKA 20183/0067 t/m 20184/0065 nov. 2019 – jan. 2020
BKA 20184/0066 t/m 20192/0015 feb. 2020 – april 2020
BKA 20192/0016 t/m 20193/0020 mei 2020 – juli 2020
BKA 20193/0021 t/m ………… aug. 2020 – okt. 2020

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatst bijgewerkt:  september 2019