Planning voorlichtingsbijeenkomsten

Informatiebijeenkomst

Direct na betaling van de eerste acceptgiro ontvangt u de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst dient binnen vier maanden na betaling gevolgd te zijn. Daarna ontvangt u de uitnodiging voor de vervolgbijeenkomsten.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Twee maanden voordat de voorlichtingsbijeenkomsten beginnen, ontvangt u het definitieve rooster en het Handboek adoptie.

Onderstaand overzicht geeft een inschatting van wanneer u aan de beurt bent. Dit overzicht is niet statisch. Als aspirant-adoptieouders die voor u aan de beurt zijn de procedure uitstellen of stoppen, bent u misschien eerder aan de beurt. Aan de andere kant kan het ministerie van Justitie en Veiligheid ons opdracht geven minder voorlichtingsgroepen te organiseren wanneer het aantal te verwachten adoptiekinderen daalt. Wij raden u dan ook aan regelmatig dit overzicht te raadplegen.

BKA-nummers Voorlichting
BKA 20194/0041 t/m 20101/0025 nov. 2020 – jan. 2021
BKA 20201/0026 t/m 20201/0079 feb. 2021 – april 2021
BKA 20202/0002 t/m 20202/0070 mei 2021 – juli 2021
BKA 20202/0071 t/m 20203/0020 aug. 2021 – okt. 2021
BKA 20203/0021 t/m  …….. nov.2021 – jan. 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatst bijgewerkt: juli 2020