Uitstellen/beëindigen procedure

In diverse fasen van de adoptieprocedure kunt u uitstel aanvragen of de procedure stopzetten. Soms zijn er omstandigheden waarbij u zelf geen keuze heeft. Dan bent u verplicht om de procedure uit te stellen.

Uitstellen informatiebijeenkomst

U moet de informatiebijeenkomst binnen vier maanden na betaling volgen, anders vervalt uw inschrijving. Uitstel is niet mogelijk. Bedenk daarom goed voordat u betaalt of u de adoptieprocedure al in gang wilt zetten. Zo niet, dan kunt u zich beter op een later tijdstip (opnieuw) aanmelden.

Uitstellen voorlichtingsbijeenkomsten

Er zijn twee momenten waarop u deelname aan de vijf voorlichtingsbijeenkomsten kunt uitstellen:

  • Na ontvangst van de uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomsten. Dan is uitstel van maximaal één jaar mogelijk.
  • Na het betalen van de voorlichtingsbijeenkomsten. Dan is uitstel van maximaal drie jaar mogelijk.

In een aantal gevallen bent u verplicht de adoptieprocedure uit te stellen. Dit geldt als er sprake is van:

  • een zwangerschap
  • de opname van een pleegkind in het gezin of de langdurige uithuisplaatsing ervan
  • een echtscheiding
  • een nieuwe partner
  • een ernstige ziekte of overlijden van een van de partners

Het is belangrijk dat u Adoptievoorzieningen informeert als er zich belangrijke wijzigingen in uw privé-omstandigheden voordoen.

Let op: het tijdstip van uitstellen is bepalend voor eventuele terugbetaling van het voorlichtingsgeld. Leest u daarvoor de terugbetalingsregeling.

Voortzetten voorlichting

Wilt u voorlichting voortzetten? Meld dit dan aan Adoptievoorzieningen. Wij zullen u dan zo snel mogelijk indelen.
Heeft u de procedure uitgesteld omdat u zwanger was? Dan kunt u wanneer het kind één jaar is, weer deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten. Laat ons dat dan binnen een maand na de geboorte van het kind weten.

Uitstellen gezinsonderzoek

Ook na de voorlichting kunnen zich omstandigheden voordoen die voor de Raad voor de Kinderbescherming aanleiding zijn om het gezinsonderzoek uit te stellen. Naast bovengenoemde redenen is dat bijvoorbeeld het ondergaan van vruchtbaarheidsonderzoeken of -behandelingen.
U kunt ook zelf het gezinsonderzoek uitstellen, maximaal twee jaar. Dien dan een schriftelijk verzoek hiertoe in bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Voortzetten gezinsonderzoek

Neem op tijd contact op met de Raad voor de Kinderbescherming als u het gezinsonderzoek wilt laten plaatsvinden. Neemt u zelf geen contact op, dan neemt de Raad na twee jaar contact met u op.

Beëindigen procedure

Wilt u afzien van adoptie, dan kunt u de adoptieprocedure beëindigen. Laat dat ons svp schriftelijk weten. U kunt hiervoor gebruik maken van een standaardformulier. Allebei de partners (indien van toepassing) dienen dit te ondertekenen.  U kunt een eventuele betaling terugkrijgen, afhankelijk van het tijdstip van afmelden of uitstellen. Kijk voor de voorwaarden in de terugbetalingsregeling.