Cursus ‘Trauma & Herstel’

Laat uw kind regelmatig en al langere tijd heftig gedrag zien? En vraagt u zich af hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Dan is er de cursus ‘Trauma & Herstel’.

U leert wat trauma is en hoe trauma kan ontstaan. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u inzicht in de manieren waarop trauma zich manifesteert in het gedrag en de emoties van uw kind. U krijgt handvatten om hier beter mee om te gaan en om samen met uw kind te werken aan herstel. Daarnaast kunt u ervaringen uitwisselen met ouders die in een vergelijkbare opvoedingssituatie zitten.

De cursus start op dinsdag 7 maart.

Meer informatie