Groepsbijeenkomsten voor volwassen geadopteerden (op zaterdagmiddagen)

Groepswerk voor geadopteerden met diverse thema’s op zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur op een locatie centraal in het land. Op 17 november staat het thema “Verbinding & Gehechtheid”centraal. Meer informatie