Oriëntatiebijeenkomst A New Way

Oriëntatiebijeenkomst van vergunninghouder A New Way. Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op open adoptie, de achtergronden van de kinderen, financiële en emotionele risico’s en de procedure.

Meer informatie