Start cursus ‘Adoptiepubers’ (verplaatst)

Start cursus van drie avonden voor adoptieouders met kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar. Met aandacht voor puberteit en opvoeding in het algemeen én voor adoptiegerelateerde onderwerpen zoals identiteit en loyaliteit, gevoelens rondom afgestaan zijn en zoeken naar roots. Ouders krijgen tips over hoe zij hun puber kunnen helpen omgaan met vragen en hoe zij het contact en de communicatie met hun kind kunnen verbeteren.

Meer informatie