Start Spelenderwijs

Startdatum Spelenderwijs. In zes bijeenkomsten leren ouders hun kind veiligheid, vertrouwen, steun en kracht ervaren door het samen doen van eenvoudige bewegingsspelletjes. Spelenderwijs van Stichting Adoptievoorzieningen is bedoeld voor adoptiekinderen in de eerste drie jaar na aankomst in het gezin en hun ouders.

Meer informatie