Bedrijfsinformatie

Kamer van Koophandel

Adoptievoorzieningen, onderdeel van Stichting Fiom, staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41084814.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer is NL61 ABNA 08755 34 945.

Algemene inkoopvoorwaarden

Download de algemene inkoopvoorwaarden (PDF)

Algemene leveringsvoorwaarden

Download de algemene leveringsvoorwaarden (PDF)

Cookieverklaring

Lees onze Cookieverklaring

Privacyverklaring, klachtenregeling en disclaimer

Lees onze privacyverklaring, klachtenregeling en disclaimer e-mailberichten.