Brochure type: Beknopte brochures

Slaapproblemen bij adoptiekinderen

Slaapproblemen bij adoptiekinderen

Beknopte brochure met tips bij slaapproblemen bij adoptiekinderen

Lees meer

Adoptiekind op het kinderdagverblijf: voor pedagogisch medewerkers

Adoptiekinderen zijn in de eerste jaren na aankomst nog kwetsbaar. Deze beknopte brochure bevat praktische tips waarmee u adoptiekinderen kunt helpen om zich veilig en prettig te gaan voelen op het kinderdagverblijf. 12 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Adoptiekind in de groep: informatie voor leerkrachten

Wat kunnen leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat kernachtige informatie voor leerkrachten, met veel praktijkvoorbeelden en tips. 12 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Adoptiekind in de familie-of vriendenkring

Met informatie voor opa’s, oma’s, ooms, tantes en vrienden van aspirant-adoptieouders over onder andere de adoptieprocedure, de achtergrond van adoptiekinderen en andere onderwerpen die goed zijn om te weten. 12 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Trauma en herstel bij adoptiekinderen

Deze brochure helpt u een eventueel trauma bij uw kind te herkennen: welk gedrag kan traumagerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen? U vindt informatie over wat u kunt doen om uw kind te helpen en waar u terecht kunt voor verdere ondersteuning of begeleiding. 16 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Rootsreis in de basisschoolleeftijd

Is het verstandig om met mijn jonge kind op rootsreis te gaan? Hoe bereiden we ons voor? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn kind? Met informatie over de afwegingen die voorafgaan aan zo’n reis en praktische tips die helpen bij een goede voorbereiding en een waardevol verblijf. 12 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten

Lees meer

Voor de tweede keer adopteren

Overweegt u om een tweede keer te adopteren? Dan komt u opnieuw voor een aantal vragen en keuzes te staan. Kunnen we het aan? Is ons kind er klaar voor? Waar moeten we rekening mee houden? Deze brochure bevat praktische informatie en tips. 12 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer