Brochure type: Beknopte brochures

Slaapproblemen bij adoptiekinderen

Slaapproblemen bij adoptiekinderen

Beknopte brochure met tips bij slaapproblemen bij adoptiekinderen

Lees meer

Adoptiekind op het kinderdagverblijf: voor pedagogisch medewerkers

Adoptiekinderen zijn in de eerste jaren na aankomst nog kwetsbaar. Deze beknopte brochure bevat praktische tips waarmee u adoptiekinderen kunt helpen om zich veilig en prettig te gaan voelen […]

Lees meer

Adoptiekind in de groep: informatie voor leerkrachten

Wat kunnen leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat kernachtige informatie voor leerkrachten, met veel […]

Lees meer

Adoptiekind in de familie-of vriendenkring

Met informatie voor opa’s, oma’s, ooms, tantes en vrienden van aspirant-adoptieouders over onder andere de adoptieprocedure, de achtergrond van adoptiekinderen en andere onderwerpen die goed […]

Lees meer

Trauma en herstel bij adoptiekinderen

Deze brochure helpt u een eventueel trauma bij uw kind te herkennen: welk gedrag kan traumagerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen? U vindt informatie over […]

Lees meer

Rootsreis in de basisschoolleeftijd

Is het verstandig om met mijn jonge kind op rootsreis te gaan? Hoe bereiden we ons voor? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn kind? Met […]

Lees meer

Voor de tweede keer adopteren

Overweegt u om een tweede keer te adopteren? Dan komt u opnieuw voor een aantal vragen en keuzes te staan. Kunnen we het aan? Is […]

Lees meer