Brochure type: Brochures

Adoptiekinderen in de puberteit

De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders een extra lastige levensfase. In deze brochure leest u over de puberteit in het algemeen én over adoptiespecifieke onderwerpen zoals loyaliteitsconflicten, verdriet om het afgestaan zijn en zoeken naar roots. U vindt tips om uw puber te helpen om te gaan met zijn vragen en problemen en om de communicatie met uw kind te verbeteren. 56 pagina’s, € 9,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen

Het ontwikkelen van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld is voor ieder mens een opgave. Voor geadopteerden kan dat door hun afkomst, etniciteit en achtergrondgeschiedenis extra lastig zijn. In deze brochure leest u meer over de invloed die afstand en adoptie kan hebben op de identiteitsontwikkeling van uw kind. U krijgt informatie en tips over hoe u uw kind bij de zoektocht naar zijn eigen identiteit kunt ondersteunen en […]

Lees meer

Adoptiekind op de basisschool: informatie voor leerkrachten

Wat kunnen leerkrachten doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de achtergrond van adoptiekinderen, ontwikkeling, ontwikkelingsachterstanden en signaalgedrag. Met veel praktijkvoorbeelden en tips, over onder andere de wenperiode op school en het bieden van veiligheid en structuur. 52 pagina’s, € 9,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Adoptiekind op de basisschool: informatie voor ouders

Brochure met informatie en tips voor ouders over adoptiekinderen op school

Lees meer

Meer kinderen tegelijk adopteren: informatie voor (toekomstige) ouders

Wat komt er allemaal op je af als je twee of meer kinderen tegelijk adopteert? Aan de orde komen de verschillende vormen van meerlingplaatsingen, de waarde van de bloedband, het bewaken van grenzen, onderlinge rivaliteit of bondjes en verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. 52 pagina’s, € 9,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Adoptie: het eerste jaar na aankomst: informatie voor (toekomstige) ouders

Brochure

Als je adoptiekind eenmaal in Nederland is, breekt een intensieve periode aan. Iedereen moet aan elkaar wennen en elkaar leren kennen. Deze brochure besteedt aandacht aan emotionele en praktische zaken waar je als adoptiegezin de eerste tijd mee te maken krijgt. Er wordt ingegaan op het gedrag van het kind, hechting en de extra dimensies die adoptie geeft aan het ouderschap. 52 pagina’s, € 9,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer

Adoptie en hechting als proces: informatie voor ouders

Deze brochure gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind(eren). Welke rol speelt de achtergrond van uw kind hierin? En die van uzelf? U krijgt inzicht in de fasen van het hechtingsproces, signalen van onveilige gehechtheid en adviezen die u helpen een positieve band met uw kind op te bouwen. 56 pagina’s, € 9,95 (incl. verzendkosten)

Lees meer