Brochure type: Brochures

Adoptiekinderen in de puberteit

De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders een extra lastige levensfase. In deze brochure leest u over de puberteit in het algemeen én over adoptiespecifieke onderwerpen […]

Lees meer

Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen

Het ontwikkelen van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld is voor ieder mens een opgave. Voor geadopteerden kan dat door hun afkomst, etniciteit en […]

Lees meer

Adoptiekind op de basisschool: informatie voor leerkrachten

Wat kunnen leerkrachten doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de achtergrond van adoptiekinderen, ontwikkeling, ontwikkelingsachterstanden en signaalgedrag. Met […]

Lees meer

Adoptiekind op de basisschool: informatie voor ouders

Brochure met informatie en tips voor ouders over adoptiekinderen op school

Lees meer

Meer kinderen tegelijk adopteren: informatie voor (toekomstige) ouders

Wat komt er allemaal op je af als je twee of meer kinderen tegelijk adopteert? Aan de orde komen de verschillende vormen van meerlingplaatsingen, de waarde […]

Lees meer

Adoptie: het eerste jaar na aankomst: informatie voor (toekomstige) ouders

Brochure

Als je adoptiekind eenmaal in Nederland is, breekt een intensieve periode aan. Iedereen moet aan elkaar wennen en elkaar leren kennen. Deze brochure besteedt aandacht […]

Lees meer

Adoptie en hechting als proces: informatie voor ouders

Deze brochure gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind(eren). Welke rol speelt de achtergrond van uw kind hierin? En die van uzelf? […]

Lees meer