Wilt u meer lezen over adoptiegerelateerde thema’s, zoals hechting, identiteit, slapen, roots of het eerst jaar na aankomst? Dat kan. Onze brochures bevatten praktische informatie én handige tips.

Brochures

Adoptie en hechting als proces: informatie voor ouders

Deze brochure gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind(eren). Welke rol speelt de achtergrond van uw kind hierin? En die van uzelf? U krijgt inzicht in de fasen van het hechtingsproces, signalen van onveilige gehechtheid en adviezen die u helpen een positieve band met uw kind op te bouwen.

56 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Adoptie: het eerste jaar na aankomst: informatie voor (toekomstige) ouders
Brochure

Als je adoptiekind eenmaal in Nederland is, breekt een intensieve periode aan. Iedereen moet aan elkaar wennen en elkaar leren kennen. Deze brochure besteedt aandacht aan emotionele en praktische zaken waar je als adoptiegezin de eerste tijd mee te maken krijgt. Er wordt ingegaan op het gedrag van het kind, hechting en de extra dimensies die adoptie geeft aan het ouderschap.

52 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Meer kinderen tegelijk adopteren: informatie voor (toekomstige) ouders

Wat komt er allemaal op je af als je twee of meer kinderen tegelijk adopteert? Aan de orde komen de verschillende vormen van meerlingplaatsingen, de waarde van de bloedband, het bewaken van grenzen, onderlinge rivaliteit of bondjes en verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen.

52 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Adoptiekind op de basisschool: informatie voor ouders

Wat kunnen ouders doen om hun adoptiekind te helpen om goed mee te draaien op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over schoolkeuze, wennen op school, gehechtheid en ontwikkeling. Met veel praktijkvoorbeelden en tips.

52 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen

Het ontwikkelen van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld is voor ieder mens een opgave. Voor geadopteerden kan dat door hun afkomst, etniciteit en achtergrondgeschiedenis extra lastig zijn. In deze brochure leest u meer over de invloed die afstand en adoptie kan hebben op de identiteitsontwikkeling van uw kind. U krijgt informatie en tips over hoe u uw kind bij de zoektocht naar zijn eigen identiteit kunt ondersteunen en kunt bijdragen aan een positief zelfbeeld.

56 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Adoptiekinderen in de puberteit

De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders een extra lastige levensfase. In deze brochure leest u over de puberteit in het algemeen én over adoptiespecifieke onderwerpen zoals loyaliteitsconflicten, verdriet om het afgestaan zijn en zoeken naar roots. U vindt tips om uw puber te helpen om te gaan met zijn vragen en problemen en om de communicatie met uw kind te verbeteren.

56 pagina’s, bestel gratis

Bestellen

Beknopte brochures

Voor de tweede keer adopteren

Overweegt u om een tweede keer te adopteren? Dan komt u opnieuw voor een aantal vragen en keuzes te staan. Kunnen we het aan? Is ons kind er klaar voor? Waar moeten we rekening mee houden? Deze brochure bevat praktische informatie en tips.

12 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Rootsreis in de basisschoolleeftijd

Is het verstandig om met mijn jonge kind op rootsreis te gaan? Hoe bereiden we ons voor? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn kind? Met informatie over de afwegingen die voorafgaan aan zo’n reis en praktische tips die helpen bij een goede voorbereiding en een waardevol verblijf.

12 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Trauma en herstel bij adoptiekinderen

Deze brochure helpt u een eventueel trauma bij uw kind te herkennen: welk gedrag kan traumagerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen? U vindt informatie over wat u kunt doen om uw kind te helpen en waar u terecht kunt voor verdere ondersteuning of begeleiding.

16 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Adoptiekind in de familie-of vriendenkring

Met informatie voor opa’s, oma’s, ooms, tantes en vrienden van aspirant-adoptieouders over onder andere de adoptieprocedure, de achtergrond van adoptiekinderen en andere onderwerpen die goed zijn om te weten.

12 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Adoptiekind in de groep: informatie voor leerkrachten

Wat kunnen leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat kernachtige informatie voor leerkrachten, met veel praktijkvoorbeelden en tips.

12 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Adoptiekind op het kinderdagverblijf: voor pedagogisch medewerkers

Adoptiekinderen zijn in de eerste jaren na aankomst nog kwetsbaar. Deze beknopte brochure bevat praktische tips waarmee u adoptiekinderen kunt helpen om zich veilig en prettig te gaan voelen op het kinderdagverblijf.

12 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Slaapproblemen bij adoptiekinderen
Slaapproblemen bij adoptiekinderen

In deze brochure wordt ingegaan op veelvoorkomende oorzaken van slaapproblemen bij adoptiekinderen. U leest hoe andere adoptieouders ermee zijn omgegaan en krijgt handvatten om uw kind te helpen beter te gaan slapen.

12 pagina’s, bestel gratis

Bestellen
Nieuw: Taalontwikkeling bij adoptiekinderen

Nederlands leren kan voor adoptiekinderen een extra uitdaging met zich meebrengen. Zij dragen immers bij aankomst hun moedertaal al in meer of mindere mate bij zich. Ook kan de taalontwikkeling anders verlopen of stagneren door problemen in de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. In deze brochure leest u meer over wat u kunt doen om uw kind te helpen. Met informatie, voorbeelden en praktische tips.

16 pagina’s, bestel gratis

Bestellen