Actueel

Adoptieouders voortaan rechtstreeks toegang klachtencommissie

Met ingang van 1 juli kunnen (aspirant-)adoptieouders die een klacht hebben over een vergunninghouder zich rechtstreeks richten tot de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA). Op deze wijziging is aangedrongen omdat verondersteld wordt dat er een verband is tussen het geringe aantal klachten dat de KVIA jaarlijks voorgelegd krijgt; tussen de drie en zeven – en het feit dat klachten ingediend moeten worden via de vergunninghouder waar de klacht betrekking op […]

Lees meer

Hogar stopt bemiddeling

Adoptiebemiddelaar Hogar stopt binnen nu en twee jaar met haar activiteiten als vergunninghouder. Hogar acht zich niet langer in staat om binnen de huidige uitgangspunten – werken met vrijwilligers – te kunnen voldoen aan de steeds arbeidsintensievere eisen die met name door landen van herkomst gesteld worden aan vergunninghouders. Voor de aspirant-adoptieouders waarvan dossiers bij de kinderbescherming in Colombia liggen, zal het besluit waarschijnlijk geen gevolgen hebben.

Lees meer
1 10 11 12