Actueel

Nieuw Adoptiemagazine over openheid

Vroeg of laat speelt in adoptiegezinnen de vraag: Wanneer vertel je wat over de adoptie en wat er aan vooraf ging? In dit nummer over openheid komen adoptieouders en geadopteerden hierover aan het woord. Verpleegkundig specialist Linda van der Knaap vertelt over haar ervaringen met adoptiekinderen op de hiv-poli. Want daar komt de vraag over wel of geen openheid, ook anno 2020 nog regelmatig op tafel. En verder nog veel meer […]

Lees meer

Rechtbank oordeelt: vordering geadopteerde Dilani Butink verjaard

9 september 2020 deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak die Dilani Butink aanspande tegen de Nederlandse staat en Stichting Kind en Toekomst. De conclusie van de rechtbank is dat de rechtsvorderingen van Dilani Butink verjaard zijn. Hierdoor zijn de vorderingen van Dilani Butink afgewezen. Adoptie onder dubieuze omstandigheden Dilani Butink is in 1992 in Sri Lanka geboren en geadopteerd door Nederlandse adoptieouders. Vergunninghouder Stichting Kind en […]

Lees meer

Nieuwe brochure over taalontwikkeling

Een nieuwe taal leren kan voor adoptiekinderen extra uitdagingen met zich meebrengen. De taalontwikkeling kan anders verlopen of stagneren door problemen in de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. Deze beknopte brochure biedt informatie, voorbeelden en veel praktische tips voor ouders. 16 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten) Naar brochureoverzicht   

Lees meer

Nieuw Adoptiemagazine: jongvolwassen en geadopteerd

Geadopteerden van 18 tot 28 jaar, jongvolwassenen dus, die net of nog net niet, op eigen benen staan, is adoptie voor hen (nog) een issue? Jazeker, vertellen Luz (19), Hua (22) en Maria (23) in het nieuwe nummer van het Adoptiemagazine online. Angelique Speltie, therapeut bij Roots of S.A.M., vertelt over de vragen en problemen die ze bij deze groep in haar praktijk tegenkomt. En verder nog veel meer artikelen, […]

Lees meer

Adoptie uit Nigeria stopt, uitstel voor Commissie Joustra

Nederland stopt met adopties uit Nigeria. Dat staat in een brief waarin minister Dekker de Tweede Kamer informeert over de voortgang van een aantal onderwerpen rond adoptie en ouderschap. Vergunninghouder Stichting Kind en Toekomst stopt per 1 oktober 2020 met haar bemiddelingswerkzaamheden. Kind en Toekomst bemiddelt onder andere bij interlandelijke adoptie vanuit Nigeria. Volgens de minister werkt Nigeria op bepaalde punten niet in lijn met de uitgangspunten van het Haags […]

Lees meer

Cijfers interlandelijke adoptie 2019

In 2019 is het aantal interlandelijke adopties licht gedaald. Het aantal aanvragen voor een beginseltoestemming om een kind te mogen adopteren, is juist licht gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘Adoptie. Trends en analyse. Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2015 tot en met 2019’. In 2019 bedroeg het aantal interlandelijke adopties 145. Dit zijn 11 plaatsingen minder dan in 2018, […]

Lees meer

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

De maatregelen rond de verspreiding van het Coronavirus hebben veel invloed op de dagelijkse gang van zaken in Nederland. En dus ook op de activiteiten van Adoptievoorzieningen. Wij houden ons aan de adviezen die gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en overige groepsbijeenkomsten worden in elk geval uitgesteld tot na 1 juni. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht zodra hierover meer bekend is. […]

Lees meer

A New Way neemt adoptiebemiddeling Slowakije over

Adoptiebemiddelaar A New Way neemt de adoptiebemiddeling uit Slowakije over van vergunninghouder Stichting Kind en Toekomst. Kind en Toekomst kondigde vorig jaar aan per 1 oktober 2020 te gaan stoppen met haar activiteiten als adoptiebemiddelaar. Kind en Toekomst is nog in gesprek met New Way over de overdracht van andere procedures en landen waarmee lopende adoptieprogramma’s bestaan. Meer informatie  

Lees meer

Stichting Adoptievoorzieningen en Fiom gaan samen

Per 1 januari 2020 gaat Stichting Adoptievoorzieningen op in Stichting Fiom. De laatste jaren neemt de verbinding tussen de thema’s donorverwantschap en adoptienazorg toe. Het samengaan stelt ons in staat om beter in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar verwantschapsonderzoek en vraagstukken die samenhangen met nieuwe gezinsvormen en behoefte aan nazorg. Door het bundelen van onze krachten zetten we een stap voorwaarts in het vormen van Fiom als centrum […]

Lees meer

Bereikbaarheid rond Kerst

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 december 2019 zijn wij gesloten en dus niet bereikbaar. De afdeling Nazorg is ook gesloten op donderdag 2 januari 2020.

Lees meer