Actueel

Ervaringsdeskundigen, HAN & Fiom slaan handen ineen voor betere hulpverlening na afstand en adoptie

De naar schatting 50.000 geadopteerden en tussen de 15.000 en 20.000 afstandsmoeders in Nederland vinden niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Reden voor ervaringsdeskundigen én professionals op het gebied van afstand en adoptie, Will van Sebille, Hilbrand Westra en Bina de Boer om gezamenlijk op te trekken in hun missie voor betere hulpverlening aan afstandsmoeders en geadopteerden. In samenwerking met de HAN  en Fiom ontwikkelen zij het programma Professioneel Ondersteunen na Afstand en Adoptie […]

Lees meer

Groepsbijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders

Vanwege het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie’ zijn alle informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor aspirant-adoptieouders voor onbepaalde tijd opgeschort. Wij staan voor u klaar Wij begrijpen dat de opschorting veel vragen en gevoelens oproept. Daarom bieden wij een luisterend oor en de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. U kunt bij ons terecht met uw vragen. Dit doormiddel van een digitale ontmoeting (via Teams) van ongeveer 45 minuten. Alle aspirant-adoptieouders […]

Lees meer

Minister erkent misstanden en schort interlandelijke adoptie op

Op 8 februari 2021 overhandigde de commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (COIA) haar onderzoeksrapport aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. De minister stelde de commissie, onder leiding van mr. Tjibbe Joustra, in 2019 in. De commissie kreeg tot taak onderzoek te doen naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode van 1967 tot 1998. Hierbij werd met name gekeken naar adopties uit Brazilië, […]

Lees meer

Informatie over onderzoek naar interlandelijke adoptie

Op maandag 8 februari 2021 is het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie’ gepubliceerd en overgedragen aan Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker. Dit rapport is het resultaat van een onafhankelijk onderzoek van de ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden’ naar de feitelijke gang van zaken rondom oude internationale adopties en de rol van de Nederlandse overheid hierbij. Update november 2021 Half november gaf minister Dekker schriftelijk antwoord op Kamervragen over […]

Lees meer

Adopties uit Haïti hervat

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden heeft de opschorting van adopties uit Haïti naar Nederland opgeheven. In december 2019 werden adopties vanuit Haïti naar Nederland opgeschort in verband met de zorgwekkende veiligheidssituatie in het land. Ernstige onlusten zorgden voor een te groot veiligheidsrisico.  Door de geldende reisbeperkingen in verband met het coronavirus, kan er nog niet gereisd worden naar Haïti. De wachtende aspirant-adoptieouders zijn inmiddels geïnformeerd door de vergunninghouder die bemiddelt […]

Lees meer

Nieuw Adoptiemagazine over openheid

Vroeg of laat speelt in adoptiegezinnen de vraag: Wanneer vertel je wat over de adoptie en wat er aan vooraf ging? In dit nummer over openheid komen adoptieouders en geadopteerden hierover aan het woord. Verpleegkundig specialist Linda van der Knaap vertelt over haar ervaringen met adoptiekinderen op de hiv-poli. Want daar komt de vraag over wel of geen openheid, ook anno 2020 nog regelmatig op tafel. En verder nog veel meer […]

Lees meer

Rechtbank oordeelt: vordering geadopteerde Dilani Butink verjaard

9 september 2020 deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak die Dilani Butink aanspande tegen de Nederlandse staat en Stichting Kind en Toekomst. De conclusie van de rechtbank is dat de rechtsvorderingen van Dilani Butink verjaard zijn. Hierdoor zijn de vorderingen van Dilani Butink afgewezen. Adoptie onder dubieuze omstandigheden Dilani Butink is in 1992 in Sri Lanka geboren en geadopteerd door Nederlandse adoptieouders. Vergunninghouder Stichting Kind en […]

Lees meer

Nieuwe brochure over taalontwikkeling

Een nieuwe taal leren kan voor adoptiekinderen extra uitdagingen met zich meebrengen. De taalontwikkeling kan anders verlopen of stagneren door problemen in de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. Deze beknopte brochure biedt informatie, voorbeelden en veel praktische tips voor ouders. 16 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten) Naar brochureoverzicht   

Lees meer

Nieuw Adoptiemagazine: jongvolwassen en geadopteerd

Geadopteerden van 18 tot 28 jaar, jongvolwassenen dus, die net of nog net niet, op eigen benen staan, is adoptie voor hen (nog) een issue? Jazeker, vertellen Luz (19), Hua (22) en Maria (23) in het nieuwe nummer van het Adoptiemagazine online. Angelique Speltie, therapeut bij Roots of S.A.M., vertelt over de vragen en problemen die ze bij deze groep in haar praktijk tegenkomt. En verder nog veel meer artikelen, […]

Lees meer

Adoptie uit Nigeria stopt, uitstel voor Commissie Joustra

Nederland stopt met adopties uit Nigeria. Dat staat in een brief waarin minister Dekker de Tweede Kamer informeert over de voortgang van een aantal onderwerpen rond adoptie en ouderschap. Vergunninghouder Stichting Kind en Toekomst stopt per 1 oktober 2020 met haar bemiddelingswerkzaamheden. Kind en Toekomst bemiddelt onder andere bij interlandelijke adoptie vanuit Nigeria. Volgens de minister werkt Nigeria op bepaalde punten niet in lijn met de uitgangspunten van het Haags […]

Lees meer