Actueel

Cijfers interlandelijke adoptie 2019

In 2019 is het aantal interlandelijke adopties licht gedaald. Het aantal aanvragen voor een beginseltoestemming om een kind te mogen adopteren, is juist licht gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘Adoptie. Trends en analyse. Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2015 tot en met 2019’. In 2019 bedroeg het aantal interlandelijke adopties 145. Dit zijn 11 plaatsingen minder dan in 2018, […]

Lees meer

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

De maatregelen rond de verspreiding van het Coronavirus hebben veel invloed op de dagelijkse gang van zaken in Nederland. En dus ook op de activiteiten van Adoptievoorzieningen. Wij houden ons aan de adviezen die gelden vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en overige groepsbijeenkomsten worden in elk geval uitgesteld tot na 1 juni. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht zodra hierover meer bekend is. […]

Lees meer

A New Way neemt adoptiebemiddeling Slowakije over

Adoptiebemiddelaar A New Way neemt de adoptiebemiddeling uit Slowakije over van vergunninghouder Stichting Kind en Toekomst. Kind en Toekomst kondigde vorig jaar aan per 1 oktober 2020 te gaan stoppen met haar activiteiten als adoptiebemiddelaar. Kind en Toekomst is nog in gesprek met New Way over de overdracht van andere procedures en landen waarmee lopende adoptieprogramma’s bestaan. Meer informatie  

Lees meer

Stichting Adoptievoorzieningen en Fiom gaan samen

Per 1 januari 2020 gaat Stichting Adoptievoorzieningen op in Stichting Fiom. De laatste jaren neemt de verbinding tussen de thema’s donorverwantschap en adoptienazorg toe. Het samengaan stelt ons in staat om beter in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar verwantschapsonderzoek en vraagstukken die samenhangen met nieuwe gezinsvormen en behoefte aan nazorg. Door het bundelen van onze krachten zetten we een stap voorwaarts in het vormen van Fiom als centrum […]

Lees meer

Bereikbaarheid rond Kerst

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 december 2019 zijn wij gesloten en dus niet bereikbaar. De afdeling Nazorg is ook gesloten op donderdag 2 januari 2020.

Lees meer

Adoptieprocedures Haïti tijdelijk opgeschort

Op 12 december jl. heeft de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden besloten om de interlandelijke adoptieprocedures met Haïti tijdelijk op te schorten. Door de politieke instabiliteit en hevige onrusten zijn overheidsgebouwen veelal gesloten waardoor overheidsdiensten nauwelijks geleverd kunnen worden. Het voeren van zorgvuldige adoptieprocedures kan dan niet gegarandeerd worden. De veiligheidssituatie in Haïti ernstig verslechterd waardoor het reeds geldende oranje reisadvies nog meer ter harte moet worden genomen. Uiteraard blijft de […]

Lees meer

Reactie minister Dekker op kamervragen

Minister Dekker heeft vandaag in een brief gereageerd op kamervragen van de leden Van Nispen en Van Toorenburg over misstanden bij adopties en de betrokkenheid van de Nederlandse overheid. Daarnaast informeert hij de Kamer in een brief over de voortgang rond de onderwerpen adoptie en ouderschap. Naar de antwoorden Kamervragen  Brief voortgang adoptie en ouderschap  

Lees meer

Nu aanmelden voor training ‘Gehechtheid in de praktijk’

Professionals in onderwijs en zorg kunnen zich nu aanmelden voor de eendaagse training ‘Gehechtheid in de praktijk’ van 17 maart 2020.  In deze training kijken we door een ‘hechtingsbril’ naar kinderen met ingewikkeld gedrag, zoals klampend, overactief, extreem teruggetrokken of te vrij gedrag. Aan de hand van theorie, casuïstiek en videobeelden krijg je inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, leer je hoe je adequaat kunt reageren op ingewikkeld gedrag […]

Lees meer

Vergunninghouder Kind en Toekomst stopt

Stichting Kind en Toekomst stopt per 1 oktober 2020 met haar activiteiten als adoptiebemiddelaar. Het bestuur constateert dat de inzet van de Stichting steeds minder noodzakelijk is en heeft besloten om geen nieuwe verlenging van de vergunning meer aan te vragen op het moment dat de huidige vergunning verloopt, op 1 oktober 2020. Stichting Kind en Toekomst neemt per direct geen nieuwe aspirant-adoptieouders meer aan. De nog wachtende aspirant-adoptieouders worden […]

Lees meer

Nieuw Adoptiemagazine online over scheiden

Scheiden, dat doe je niet als adoptieouder, toch? In dit nummer vertellen geadopteerden over de impact die de scheiding van hun ouders op hen heeft gehad. Chris Thie, nazorgmedewerker bij Stichting Adoptievoorzieningen, geeft op basis van een praktijkverhaal adviezen en tips aan ouders. En adoptieouders delen hun scheidingservaringen: over schuldgevoelens, boosheid en verdriet maar ook over opluchting en de momenten waarop de zon weer schijnt. Verder natuurlijk boekentips, het Drieluik, […]

Lees meer