Actueel

Meer keuzevrijheid adopties VS

Minister Hirsch Ballin wil aspirant-adoptieouders meer vrijheid geven bij de keuze van een organisatie die voor hen bemiddelt bij adoptie van een kind uit de […]

Lees meer

Eisen aan adoptie uit VS aangescherpt

Aan de adoptie van kinderen uit de Verenigde Staten zullen strengere eisen worden gesteld. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de eisen aangescherpt, omdat hij […]

Lees meer

Wijzigingen Wobka per 1 januari 2009

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie op een aantal punten gewijzigd. De meest zichtbare daarvan zijn: het […]

Lees meer

Justitiële verkenningen ‘Adoptie onder vuur’

In de reeks Justitiële verkenningen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is de publicatie ‘Adoptie onder Vuur’ verschenen. Diverse auteurs belichten interlandelijke adoptie vanuit […]

Lees meer

Gezamenlijk adopteren homostellen mogelijk na 1 januari

Homoseksuele en lesbische stellen kunnen vanaf 1 januari 2009 ook samen een kind uit het buitenland adopteren. Op dit moment is dat alleen mogelijk als […]

Lees meer

Minister bereid veel aanbevelingen Kalsbeek over te nemen

Uit de brief die minister van Justitie Hirsch Ballin op 28 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat hij voornemens is veel van […]

Lees meer

Hirsch Ballin wil samenwerking met China versterken

Minister Hirsch Ballin ziet geen aanleiding om de adoptierelatie met China stop te zetten. Wel vindt hij het van belang dat de samenwerking tussen Nederland […]

Lees meer

Vergunninghouders binden zich aan Kwaliteitskader

De zeven in Nederland werkzame vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben zich met het vaststellen en ondertekenen van het ‘Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie’ verplicht om uiterlijk 1 […]

Lees meer

Adoptieouders voortaan rechtstreeks toegang klachtencommissie

Met ingang van 1 juli kunnen (aspirant-)adoptieouders die een klacht hebben over een vergunninghouder zich rechtstreeks richten tot de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA). Op […]

Lees meer

Hogar stopt bemiddeling

Adoptiebemiddelaar Hogar stopt binnen nu en twee jaar met haar activiteiten als vergunninghouder. Hogar acht zich niet langer in staat om binnen de huidige uitgangspunten […]

Lees meer
1 7 8 9