Actueel

Reactie minister rapporten Inspectie Jeugdzorg

Als bij interlandelijke adoptie door onvolledige of onbetrouwbare informatie de risico’s op onregelmatigheden te groot zijn, kunnen vergunninghouders de contacten met een land beëindigen. Dat stelt minister Hirsch Ballin van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van diverse rapporten van de Inspectie Jeugdzorg over interlandelijke adoptie. De Inspectie heeft onderzocht of de bemiddeling bij interlandelijke adoptie van voldoende kwaliteit is. Onderzocht zijn het functioneren van […]

Lees meer

Wereldkinderen legt procedures Ethiopië stil

Wereldkinderen heeft de bemiddeling van kinderen uit Ethiopië tijdelijk stopgezet. Uit eigen dossieronderzoek bleek dat de achtergrondgegevens van kinderen niet altijd overeen kwamen met de informatie zoals die in de dossiers was opgenomen. Er worden vooruitlopend op nader onderzoek voorlopig geen nieuwe adoptieaanvragen in behandeling genomen en lopende procedures worden aangehouden.

Lees meer

Meiling stopt met adopties India

Stichting Meiling heeft besloten te stoppen met adoptiebemiddeling vanuit India. Ruim twee jaar geleden werd al besloten tot een tijdelijke stop. Dit naar aanleiding van berichten over mogelijke onregelmatigheden in de afstandprocedure van een kind waarvoor Meiling in 1999 bemiddeld heeft. Ook het gebrek aan transparantie en medewerking vanuit de Indiase autoriteiten speelde een belangrijke rol. De afgelopen twee jaar is getracht helderheid te krijgen in deze zaak. Dat is niet […]

Lees meer

NAS tweede vergunninghouder VS

Het ministerie van Justitie heeft de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) aangewezen als tweede vergunninghouder die mag bemiddelen voor adopties uit de VS.  Naast de Nederlandse Adoptiestichting bemiddelt Stichting Kind en Toekomst in de VS.

Lees meer

Directeur Wereldkinderen treedt terug

Gisteren is bekend geworden dat Ina Hut per 1 september 2009 aftreedt als bestuurder/directeur van Wereldkinderen. Albert Jaap van Santbrink wordt per 1 september aanstaande benoemd als waarnemend directeur. Tegelijkertijd zal er gezocht worden naar een definitieve opvolger.

Lees meer

Meer keuzevrijheid adopties VS

Minister Hirsch Ballin wil aspirant-adoptieouders meer vrijheid geven bij de keuze van een organisatie die voor hen bemiddelt bij adoptie van een kind uit de Verenigde Staten. Dat staat in een brief die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in reactie op zorgen van aspirant-adoptieouders naar aanleiding van in april aangekondigde verscherpte eisen aan adopties uit de VS.

Lees meer

Eisen aan adoptie uit VS aangescherpt

Aan de adoptie van kinderen uit de Verenigde Staten zullen strengere eisen worden gesteld. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de eisen aangescherpt, omdat hij eraan twijfelt of de Verenigde Staten zich wel houden aan het Haags Adoptieverdrag dat zowel door Nederland als de VS is geratificeerd. Veelgestelde vragen adoptie uit VS  

Lees meer

Wijzigingen Wobka per 1 januari 2009

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie op een aantal punten gewijzigd. De meest zichtbare daarvan zijn: het wordt mogelijk voor paren van gelijk geslacht om samen een beginseltoestemming aan te vragen; als sprake is van een alleenaanvrager met een partner, dan kan een verzoek om een beginseltoestemming alleen worden ingediend met instemming van deze echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel; de geldigheidsduur van […]

Lees meer

Justitiële verkenningen ‘Adoptie onder vuur’

In de reeks Justitiële verkenningen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is de publicatie ‘Adoptie onder Vuur’ verschenen. Diverse auteurs belichten interlandelijke adoptie vanuit verschillend perspectief. B.J.M. Slot geeft een economische analyse van de internationale adoptiepraktijk en beschijft de trends in adoptie en het adoptiedebat. Femmie Juffer gaat in op de ontwikkeling van interlandelijk geadopteerde kinderen aan de hand van diverse onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan. ‘Adoptie onder […]

Lees meer

Gezamenlijk adopteren homostellen mogelijk na 1 januari

Homoseksuele en lesbische stellen kunnen vanaf 1 januari 2009 ook samen een kind uit het buitenland adopteren. Op dit moment is dat alleen mogelijk als het gaat om een in Nederland geboren kind. Bij interlandelijke adoptie waren homoseksuele paren (m/v) tot nu toe aangewezen op de mogelijkheid van een alleenaanvraag. Tijdens de behandeling van het onderwerp in de Eerste Kamer bleek het wetsvoorstel allerminst een hamerstuk. Door het CDA en […]

Lees meer