Disclaimer e-mailberichten

Dit bericht (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Als u niet de beoogde ontvanger van dit e-mail bericht bent, is openbaarmaking, reproductie, verspreiding of gebruik van dit bericht niet toegestaan. Wij verzoeken u dan vriendelijk om de verzender hier via een reply van op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen zonder het te kopiëren of te openen.

Adoptievoorzieningen sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Adoptievoorzieningen garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Aan dit bericht kunnen, tenzij nadrukkelijk vermeld, geen rechten worden ontleend.