Magazine

Editie: Scheiden

Dit nummer gaat over scheiden. Dat doe je niet als adoptieouder, toch? Geadopteerden vertellen over de impact die de scheiding van hun ouders op hen heeft gehad. Chris Thie, nazorgmedewerker bij Stichting Adoptievoorzieningen, geeft op basis van een praktijkverhaal adviezen en tips aan ouders. En adoptieouders delen hun scheidingservaringen: over schuldgevoelens, boosheid en verdriet maar ook over opluchting en de momenten waarop de zon weer schijnt. Verder natuurlijk boekentips, het Drieluik, wetten en regels en nog veel meer.

Bekijk editie

Rauw

Tekst Sandra Benschop ‘Het thema van het volgende nummer is scheiden.’ Ik zie de woorden nog op papier staan en het werd me koud om het hart. Dat is mijn realiteit, dat is onze realiteit en mijn verdriet hierover is groot. Over een thema kan ik nog met enige afstand een column schrijven: een kwinkslag hier, een serieuze noot daar, een eigen ervaring en een wijsheid van een expert in […]

Lees meer

Zó zijn we niet getrouwd…

Tekst Angela Jans Adoptieouders mogen twee dingen nooit doen: doodgaan en scheiden. Zo luidt althans de algemeen heersende opvatting, aangezien adoptiekinderen al eerder een belangrijke verlieservaring hebben opgedaan toen ze werden afgestaan door hun biologische ouders. Dat schept een extra verantwoordelijkheid voor adoptieouders. Maar ook zij besluiten soms (toch) om uit elkaar te gaan. Slaande deuren, ruzie, verschil van mening, de liefdeskoek is op, het gevolg: (echt)paren die niet meer […]

Lees meer

Het kon niet anders, ik moest haar wel afstaan

Geboortemoeder Kim Lee Getrouwd, twee kinderen, één afgestaan Beroep: medewerkster bloemenkwekerij Leeftijd: 69 Woonplaats: Zuid-Korea Het was een avontuurtje met een Koreaanse soldaat. Nadat ik had ontdekt dat ik zwanger was, ben ik naar hem toegegaan in de hoop dat hij met me zou trouwen. Dat gebeurde niet, integendeel, hij gooide de deur voor mijn neus dicht. Daarop zei mijn vader, heel progressief voor die tijd: ‘Laat het kind maar […]

Lees meer

Rust is het kernwoord in het scheidingsproces

Tekst: Machteld Stilting ‘Trouw in goede en kwade dagen, in gezondheid en ziekte, tot de dood ons scheidt.’ Dat stond Elizabeth* voor ogen toen ze met Erik in het huwelijksbootje stapte. En daar heeft ze jaren voor geknokt. Ondanks de vele hobbels die ze op hun weg tegenkwamen. Scheiden was geen optie in het kerkelijke milieu waarin ze zich bevond. Bovendien kwam opgeven niet in haar vocabulaire voor. Ze wilde […]

Lees meer

Adoptie in buitenland omzetten naar Nederlands recht

Tekst: Vera Kidjan Nederlanders die een kind adopteren terwijl ze in het buitenland wonen, kunnen die adoptie niet altijd eenvoudig rechtsgeldig maken in Nederland. In een tweeluik legt advocaat Vera Kidjan uit wat de mogelijkheden zijn. Hier aflevering 1. Als een adoptie buiten Nederland heeft plaatsgevonden moet altijd een rijtje criteria worden afgegaan om te bekijken of de buitenlandse adoptie in Nederland kan worden erkend. Eerst moet worden onderzocht of […]

Lees meer

Jaartje later met pensioen…

Geadopteerde Hyang Schöndorff Leeftijd: 50 jaar Samenwonend, moeder van twee kinderen (14 en 16) Beroep: consultant Woonplaats: Blaricum Als ik de foto’s van mijn aankomst in Nederland zie, denk ik: dat kindje is één jaar oud, geen twee. Mijn geboortedatum is ondertussen al drie keer veranderd. Ik hou vast aan wat er in mijn paspoort staat: 2 april 1969. Daar ben ik aan gewend. Uiteindelijk is het niet zo heel […]

Lees meer

Les geweldloos verzet kan escalatie voorkomen

Tekst: Catherine Marcus ‘Adoption today’ april 2018, vertaling/bewerking Chris Thie In Engeland is adoptie vooral een binnenlandse aangelegenheid. Waar een kind in Nederland bij een voortdurende schadelijke thuissituatie in een perspectief biedend pleeggezin kan worden geplaatst, wordt in Engeland vaak gekozen voor adoptie. Voornamelijk als er geen kans is dat het kind ooit terug kan naar de biologische ouders, of naar andere familie. Het gaat hier om ongeveer 4.000 kinderen […]

Lees meer

Zie mij, zie mij!

De leerkracht heeft zorgen of vragen over het gedrag van uw kind, u bent zelf niet helemaal of allesbehalve gerust? Twijfels over het type onderwijs of opvang? Dan kan een schoolconsult van Adoptievoorzieningen een helpende hand bieden. Zindzi Folmer is een van de video-interactiebegeleidsters die hiervoor regelmatig de klas in gaat. Hieronder geeft ze enkele voorbeelden van haar dagelijkse werk bij Adoptievoorzieningen. “Wanneer ouders of leerkrachten een schoolconsult aanvragen, is […]

Lees meer

Honderd procent Dinja

Tekst Angela Jans ‘Ieder adoptiekind heeft zijn eigen verhaal. Dit is het mijne’, zegt Dinja Pannebakker (32). Ze is de hoofdpersoon in de webserie Ik kóm niet uit Sri Lanka. Daarin onderzoekt ze het belang van weten waar je vandaan komt. “Wat je ziet in de documentaire is 100 procent Dinja. Ik ben geportretteerd door de makers zoals ik echt ben, ik sta positief in het leven.” Dinja is geboren […]

Lees meer

Uit elkaar maar voor altijd papa en mama

Tekst Chris Thie Vorm je na een lange en intensieve weg samen met twee adoptiekinderen eindelijk een gezin, ga je uit elkaar. De droom spat uiteen, een nachtmerrie wordt werkelijkheid. Immers, scheiden is wel het laatste waar adoptieouders hun kinderen mee willen confronteren. Toch is het regelmatig een weg die adoptieouders moeten afleggen. Zoals Camilla en Jonathan, een voorbeeld gebaseerd op dagelijkse voorbeelden uit de praktijk van medewerkers van Adoptievoorzieningen. […]

Lees meer