Veelgestelde vragen: Financiën, verzekeringen, verlof e.d.

Welke kosten zijn verbonden aan adoptie?

De kosten voor de voorlichtingsbijeenkomsten bij Adoptievoorzieningen bedragen € 1.595,- per aanvraag. Dit bedrag is onderverdeeld in € 210,- administratiekosten en voor de eerste informatiebijeenkomst en € 1.385,- voor de overige vijf voorlichtingsbijeenkomsten.
De bemiddelingskosten kunnen variëren van € 12.000,- tot ruim € 35.000,-. Deze kosten zijn per vergunninghouder verschillend en mede afhankelijk van het land waaruit geadopteerd wordt. De kosten zijn onder andere voor de reis en het verblijf in het buitenland, de verzorging van het kind, medische onderzoeken en eventuele behandelingen, proceskosten (advocaat), voor een tolk én bureaukosten. Als u precies wilt weten waar u aan toe bent, kunt u terecht bij de vergunninghouders. Bij deelbemiddeling brengt de vergunninghouder de volledige kosten voor het onderzoek naar de zorgvuldigheid en zuiverheid van het contact in rekening, net als de kosten voor de dossiervorming. Dit bedrag kan per vergunninghouder variëren.
Is het kind eenmaal in Nederland en heeft het een verblijfsvergunning nodig, dan moet u rekenen op € 950,-. Het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht indien nodig kost tussen € 600,- en € 1.000,-.

Zijn de kosten voor adoptie aftrekbaar van de inkomstenbelasting?

Nee, sinds 1 januari 2013 zijn de kosten voor adoptie niet meer aftrekbaar.

Kunnen adoptiekinderen met een medische aandoening verzekerd worden tegen ziektekosten?

In de Zorgverzekeringswet staat dat de zorgverzekeraar verplicht is om iedereen te accepteren die zich aanmeldt voor het basispakket van de zorgverzekering. Jong, oud, gezond of ziek, dat maakt niet uit. Dat betekent dus ook dat iedere verzekeraar in Nederland een uit het buitenland geadopteerd kind moet accepteren voor de (basis)zorgverzekering. Ook kinderen met medische problemen moet de zorgverzekeraar zonder meer accepteren. De zorgverzekeraars bieden naast de (verplichte) basisverzekering ook aanvullende zorgverzekeringen aan. U kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten. Voor aanvullende verzekeringen geldt géén acceptatieplicht.

De koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland adviseert ziekenkostenverzekeraars om adoptiekinderen ook voor de aanvullende verzekering als eigen kinderen te beschouwen. Dit advies van Zorgverzekeraars Nederland betekent in de huidige praktijk dat het verzekeren van adoptiekinderen met medische problemen op een aanvullende verzekering van de ouders geen problemen oplevert.

De kosten voor medische behandeling zijn verzekerd vanaf het moment dat de adoptie in het land van herkomst is uitgesproken of daar de gezagsoverdracht met het oog op adoptie heeft plaatsgevonden. Het is wettelijk verplicht om binnen vier maanden na overdracht de komst van uw kind te melden bij uw zorgverzekeraar.

Een aantal zorgverzekeraars biedt een adoptievergoeding of adoptiekraamzorg. Informeer ruim van te voren bij uw verzekeraar of u hier ook aanspraak op kunt maken. Misschien is het de moeite waard om van verzekeraar te veranderen.

Heb ik voor het adoptiekind recht op kinderbijslag en zo ja, vanaf welk moment?

Ja. Wanneer u aangifte doet bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente, krijgt u een aanvraagformulier voor het aanvragen van kinderbijslag. U heeft recht op kinderbijslag vanaf het moment dat het kind in Nederland is aangekomen.

Heb ik recht op adoptieverlof?

Werknemers die een kind adopteren, hebben recht op zes weken adoptieverlof. Dat geldt voor beide ouders. Meer informatie.