Veelgestelde vragen: Nazorg

Bestaat er adoptienazorg?

Onder adoptienazorg vallen alle vormen van begeleiding en ondersteuning die na plaatsing van een kind beschikbaar zijn. Die ondersteuning en begeleiding kan bedoeld zijn voor het kind, voor de adoptieouders, maar ook voor het hele gezin.
In het eerste jaar na aankomst van het kind zijn de vergunninghouders verplicht om nazorg te bieden. Zij vullen dit elk op hun eigen manier in. Nieuwe adoptiegezinnen krijgen een ‘welkomstdoos’ van Adoptievoorzieningen met informatie over de eerste periode van wennen en hechten. Ook neemt Adoptievoorzieningen na enkele maanden contact met de ouders op om te vragen hoe het gaat. Verder zijn er allerlei vormen van preventieve ondersteuning beschikbaar, bijvoorbeeld VIB-G (video-interactiebegeleiding gericht op gehechtheid), consulten en cursussen voor ouders. Zo nodig kan Adoptievoorzieningen helpen afwegen of er eventueel andere hulp wenselijk of nodig is en verwijzen naar adoptiedeskundige begeleiding, behandeling of diagnostiek in de regio.

Naar het nazorgaanbod van Adoptievoorzieningen