Veelgestelde vragen: Wensen, mogelijkheden, voorwaarden, matching

Welke eisen worden er gesteld aan de gezondheid van adoptieouders?

Voor Nederland geldt dat je een lange levensverwachting moet hebben en psychisch gezond genoeg moet zijn om een kind op te voeden. Chronische ziekten die niet psychiatrisch of levensbedreigend zijn, eventuele visuele handicaps, rolstoelgebruik en dergelijke, zijn dus geen belemmering.
Voor landen van herkomst kan het anders zijn. Landen stellen steeds hogere eisen omdat het aanbod aan ouders groot is. Daarom gaan ook zij op zoek naar de meest gezonde ouders. Het verschilt per land hoe zij hiermee omgaan. In het overzicht van eisen die landen stellen aan aspirant-adoptieouders én op de websites van de vergunninghouders vindt u hierover meer informatie.

Wanneer geldt de eis van maximaal 40 jaar leeftijdsverschil tussen ouder en kind?

Dit geldt op het moment van voorstel. Dan mag er maximaal veertig jaar leeftijdsverschil zitten tussen (oudste) ouder en kind. Het voorstel moet zijn gedaan en geaccepteerd voordat de leeftijd van 46 jaar is bereikt.

Welke eisen worden er aan ouders gesteld die een meerling of een special-needkind willen adopteren?

Tijdens de onderzoeksgesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming wordt er gesproken over motivatie en over verwachtingen. En ook over draagkracht en draaglast. Tijd, omgaan met stress, ervaring met kinderen en sociaal netwerk spelen een rol. In de brochures ‘Adoptie van meer kinderen tegelijk’ en ‘Adoptie van een kind met een special-need’ leest u er meer over.

Wat zijn je kansen als je biologisch eigen kinderen hebt? Geldt er een maximum?

Niet ieder land staat open voor ouders met biologisch eigen kinderen. Sommige landen stellen eisen aan het aantal kinderen dat er al is. In het overzicht van eisen die landen stellen aan aspirant-adoptieouders én op de websites van de vergunninghouders vindt u hierover meer informatie.

Mag je een voorkeur uitspreken voor het geslacht van een adoptiekind?

Bij de meeste vergunninghouders is dit niet mogelijk. Het uitgangspunt is dat ouders gezocht worden voor kinderen en niet andersom.

Hoe maak je een keuze voor een vergunninghouder en/of voor een land?

U kunt zich slechts bij één vergunninghouder inschrijven. Daarom is het raadzaam om te kijken naar de landen waarvoor een vergunninghouder bemiddelt en of u voor adoptie uit deze landen in aanmerking komt. Verder verschillen de vergunninghouders in manier van werken, in kosten, sfeer etc. Kijk op hun websites, word lid, bezoek open dagen om ze te leren kennen.

Overzicht vergunninghouders adoptiebemiddeling