Voor geadopteerden

Alle geadopteerden krijgen in meer of mindere mate te maken met vragen en complexe, soms tegenstrijdige gevoelens rond hun adoptie en voorgeschiedenis. Vragen rond identiteit, loyaliteit, de biologische familie, de verhouding met de adoptieouders, gevoelens van verdriet of eenzaamheid. Deze kunnen in elke levensfase opnieuw opspelen, bijvoorbeeld in de puberteit, bij het aangaan van nieuwe relaties, het vormen van een gezin, een nieuwe baan of overlijden van dierbaren. Deze gevoelens, problemen of vragen worden niet altijd door de omgeving begrepen, waardoor je je misschien extra alleen voelt.

Adoptievoorzieningen heeft deskundigheid en ervaring op het gebied van de psychologische impact van afstand en adoptie. Wij bieden een luisterend oor, helpen je bij het verduidelijken van je hulpvraag en bij het maken van afwegingen.