Klachten

Hoewel we ons best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen, kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Is dit het geval, meld uw klacht dan schriftelijk. Omschrijf uw klacht en voeg eventuele onderliggende correspondentie bij. Vermeld svp ook uw contactgegevens en BKA-nummer.

Bent u niet tevreden over de manier waarop met uw klacht is omgegaan? Dan heeft u de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij onze klachtencommissie. Een klacht wordt pas formeel, wanneer u de klachtenprocedure volgt. Een onafhankelijke commissie onderzoekt de klacht en doet een uitspraak.

Bekijk de klachtenregeling