Klachten

Hoewel we ons best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen, kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Is dit het geval, meld uw klacht dan schriftelijk aan de klachtenfunctionaris, mevrouw R. Rijntjes. Omschrijf uw klacht en voeg eventuele onderliggende correspondentie bij. Vermeld svp ook uw contactgegevens en BKA-nummer.

Bent u niet tevreden over de manier waarop met uw klacht is omgegaan? Dan heeft u de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij onze klachtencommissie. Een klacht wordt pas formeel, wanneer u de klachtenprocedure volgt. Een onafhankelijke commissie onderzoekt de klacht en doet een uitspraak