‘Alles draait om gezinsvorming’

Tekst Angela Jans 

Ellen Giepmans over fusie Fiom en Adoptievoorzieningen:
‘Alles draait om gezinsvorming’ 

Stichting Adoptievoorzieningen bestaat niet meer. De activiteiten zijn sinds 1 januari 2020 ondergebracht bij Stichting Fiom. Informatie over adoptie, afstammingsvragen, hulp bij zoeken naar familie, een DNA-databank en ook informatie bij onbedoelde zwangerschap – voortaan is het allemaal te vinden onder één paraplu. Ellen Giepmans, directeur-bestuurder van Fiom, ziet alleen maar voordelen.

“Ik vond het idee om samen te gaan meteen interessant omdat onderdelen van ons werk aan elkaar verwant zijn”, zegt Giepmans. “Adoptievoorzieningen geeft voorlichting en biedt opvoedingsondersteuning aan adoptiegezinnen. Fiom is onder andere actief bij het helpen zoeken van geadopteerden naar biologische familie. In het verleden hebben beide organisaties al vaker samengewerkt. Door de fusie wordt het aanbod breder en kan de aanwezige expertise nóg beter worden ingezet.”

Fiom houdt zich van oudsher ook bezig met onbedoelde zwangerschap. Een onvervulde kinderwens en ongewenste zwangerschap, past dat wel binnen een en dezelfde organisatie? Giepmans licht toe: “Het een is onlosmakelijk met het ander verbonden. Zonder onbedoelde zwangerschap en afstand van een kind is er geen adoptie. Dat is de realiteit. We willen dat iedereen die te maken krijgt met vragen en keuzes rond gezinsvorming in alle vrijheid en goed geïnformeerd kan beslissen. ”

Als directeur-bestuurder van Fiom had Giepmans ongeveer vijftig medewerkers onder haar hoede in het kantoor in ’s-Hertogenbosch. Door de fusie met Stichting Adoptievoorzieningen zijn er nu zo’n twintig werknemers bijgekomen. Zij blijven werkzaam vanuit de vestiging in Houten. “Schaalvergroting heeft voordelen. Adoptievoorzieningen werd door de terugloop van het aantal adopties steeds kleiner en daarmee ook kwetsbaarder. Samen staan we sterker.”

Wettelijk vastleggen van preventieve nazorg bij adopties

Over het antwoord op de vraag of ze denkt dat interlandelijke adoptie op termijn nog een toekomst heeft, moet ze even nadenken. “Feit is dat het aantal adopties de afgelopen tien jaar enorm is afgenomen. Dat is goed nieuws als dat komt doordat kinderen een veilig en stabiel thuis krijgen in hun geboorteland. Daar gaat het tenslotte om. Dat neemt niet weg dat een moeder er soms voor kan kiezen om haar kind ter adoptie af te staan. Dat komt ook in Nederland nog zo’n twintig keer per jaar voor. Wij vinden het belangrijk dat die keuze weloverwogen is gemaakt en dat het kind later toegang kan krijgen tot zijn afstammingsgegevens. En natuurlijk verdienen adoptieouders alle steun bij de opvoeding. Adoptieouders nemen een grote verantwoordelijkheid op zich en zij moeten laagdrempelige, deskundige ondersteuning kunnen krijgen. Sterker, ik pleit voor het vastleggen van preventieve nazorg in de nieuwe Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.”

Giepmans denkt erover om op termijn ook voorlichtingsbijeenkomsten te gaan geven over andere manieren van gezinsvorming. Denk aan gezinnen die tot stand komen met behulp van een draagmoeder, ivf of donorconceptie of meeroudergezinnen. “Net als in adoptiegezinnen zijn in deze gezinnen het kind, de genetische ouders en de sociale ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij weten dat het kennen van je ontstaansgeschiedenis enorm belangrijk is. Net als openheid daarover. Als je essentiële vragen over waar je vandaan komt niet kunt beantwoorden, kan dat leiden tot frustraties en identiteitsproblemen. Dat zien wij niet alleen bij geadopteerden maar ook bij donorkinderen. Wat mij betreft wordt het recht om te weten van wie je afstamt vastgelegd in de grondwet.”

“Ons werk blijft actueel. Je hoeft de tv maar aan te zetten, een krant of een tijdschrift open te slaan of het gaat over families, relaties, kinderen, gezinnen. Zaken die essentieel zijn in een mensenleven: wel of geen kinderen, een gezin vormen, waar voel je je thuis, waar hoor je thuis? Onze medewerkers hebben een enorme hoeveelheid expertise op dit gebied. Ik heb zin om met nog meer mensen samen te werken, zodat we nog meer van betekenis kunnen zijn.”

Stichting Adoptievoorzieningen is per 1 januari 2020 onderdeel van Stichting Fiom. De werkzaamheden worden voortgezet onder de naam Adoptievoorzieningen. Voor u verandert er weinig. U kunt gewoon bij ons terecht met vragen rond adoptie en de adoptieprocedure en voor (opvoedings)ondersteuning na adoptie.