Vragenderwijs: als slapen je wakker houdt

Vader Sjoerd belt met een aantal vragen rond zijn zoontjes van 5 en 8 jaar. Ze zijn nu vijf maanden in het gezin. Hun jongste slaapt goed in, maar wordt ’s nachts steevast een of twee keer wakker. Hij lijkt dan te willen controleren of iedereen er nog is. Hij accepteert daarbij geen aandacht van vader, waardoor moeder steeds degene is die uit bed moet. Hun oudste zoon is heel erg bang om alleen te zijn en durft niet in slaap te vallen.

De medewerker van Adoptievoorzieningen vertelt dat veel adoptiekinderen moeite hebben met in slaap komen of doorslapen. Vaak heeft het te maken met het wennen aan en verwerken van alle grote veranderingen, in combinatie met het zich nog niet door en door veilig voelen.

Vader vertelt dat hun oudste zoon veel heftige dingen heeft meegemaakt voor zijn adoptie. Hij heeft zich verantwoordelijk gevoeld voor het hele gezin. Dat kan een verklaring zijn voor zijn angst en onrust, waarvan ouders eerst vermoedden dat hij het verzon om aandacht te krijgen. Tijdens het gesprek realiseert vader zich hoe moeilijk de situatie voor een jongetje van die leeftijd geweest moet zijn en dat alle herinneringen en gevoelens hem overspoelen als hij in bed ligt. Hij bedenkt dat het juist voor dit oudste jongetje misschien wel heel fijn zou zijn als een van de ouders dicht bij hem ligt bij het inslapen, zodat hij niet alleen is. Vader neemt zich voor om lekker bij hem te gaan liggen, zodat hij rustig kan inslapen en zich niet alleen hoeft te voelen.

Verder wordt gesproken over hoe moeder op zo’n manier kan tegemoetkomen aan de behoefte aan nabijheid van de jongste, dat het haar zo min mogelijk energie kost. Bijvoorbeeld door voorlopig vlak bij hem te gaan slapen. Haar zoon kan haar dan horen en zien als hij wakker wordt en dat zorgt hopelijk voor geruststelling. Daarnaast wordt met vader gesproken over hoe hij zijn vrouw wat meer kan steunen, zodat ze het samen volhouden.
Na een aantal weken is er mailcontact met het gezin, de slaapproblemen lijken nu weer wat meer op de achtergrond. Ouders zijn erop voorbereid dat slaapproblemen soms weer kunnen opspelen, bijvoorbeeld bij spanningen of drukte, maar hebben nu de ervaring dat het helpt om even mee te bewegen.