Vragenderwijs: Druk, druk, druk

Zij klapt in de kring helemaal dicht, hij kan geen seconde stilzitten, zij duwt andere kinderen, als je hem corrigeert gaat hij helemaal op tilt, het gaat altijd mis op het speelplein …

Bijna dagelijks spreken we leerkrachten, IB’ers, en soms gedragswetenschappers of directeuren van basisscholen. Ze bellen met vragen, maken zich zorgen, zijn handelingsverlegen, of voelen zich overvraagd door het gedrag van adoptiekinderen op hun school of in de groep.
Een eerste stap die vaak al helpend kan zijn, is telefonische ondersteuning. Samen met de leerkracht sparren we over wat het door hen gesignaleerde gedrag hun kan vertellen over wat het kind voelt en nodig heeft. Kijken door een andere bril (een ‘adoptiebril’) kan echt een ommezwaai betekenen: zo verandert een bazig en agressief jongetje ineens in een doodsbang ventje, dat de helpende hand van de leerkracht nodig heeft om het speelkwartier te kunnen overleven. Met een paar concrete handvatten wordt vaak het enthousiasme van de leerkracht weer aangewakkerd. Hoe mooi is het als we later van de ouders horen dat hun kind weer veel vrolijker thuis komt van school?
Scholen kunnen een belafspraak maken met Adoptievoorzieningen door een mail te sturen aan nazorg@adoptie.nl en aangeven wanneer en waar ze bereikbaar zijn.
Voor een uitgebreider traject op school kan door ouders een schoolconsult worden aangevraagd, maar in afwachting daarvan kan een belafspraak ook al een goed begin zijn.