Vragenderwijs: school

Meester Philip belt naar Adoptievoorzieningen op aanraden van de moeder van Kyon. Kyon is geadopteerd en erg druk in de klas, vertelt meester Philip. Als iets niet lukt, raakt Kyon snel van slag. Hij wordt dan boos of verdrietig of doet lelijk tegen andere kinderen. Meester Philip heeft van de moeder van Kyon begrepen dat hij bij Adoptievoorzieningen terecht kan voor tips om Kyon beter te begrijpen en te helpen.

We leggen meester Philip uit dat dit gedrag vaak wordt veroorzaakt door het onveilige gevoel dat een adoptiekind kan hebben. We raden hem aan om Kyon op een positieve, vriendelijke manier het gevoel te geven dat hij wordt gezien, dat alles in orde is. Als iets niet lukt, kan hij bijvoorbeeld zeggen: “Kyon, ik zie dat je het graag goed wilt doen. Maar soms lukt het toch niet helemaal. Ik begrijp best dat je daar een beetje boos of verdrietig van wordt. Ik kom even bij je zitten en dan gaan we het samen nog een keertje proberen.”

Kleine dingen kunnen een groot effect hebben op Kyons gevoel van veiligheid. Wat meester Philip kan doen, is Kyon per dag vertellen wat hij die dag op school kan verwachten. Hij kan Kyon persoonlijk groeten als hij de klas in komt en dit ook doen als hij weer weggaat. Tijdens de dag wat knipoogjes geven doen ook wonderen. Als het dagprogramma nog moeilijk te begrijpen is voor Kyon, kunnen visuele middelen helpen zoals een klok of pictogrammen. Ook goed is het om Kyon voor te bereiden op overgangsmomenten door dingen te zeggen als: “Kyon, als de lange wijzer op de 6  staat, gaan we gezellig ons fruit opeten.”

Meester Philip geeft aan dat hij niet wist dat het gedrag van Kyon zoveel te maken kan hebben met zich nog niet veilig voelen in de klas. Hij gaat de tips uitproberen en zal ons zeker weer bellen als hij nieuwe vragen krijgt.

Vrijstellingsuren

Het is voor adoptiekinderen belangrijk dat de basisschool een veilige plek wordt. Net als thuis. Start bij voorkeur met halve dagen en een rustig wenschema. Een kind komt pas aan leren toe als het zich veilig voelt in de klas. Als een kind nog aan het ‘overleven’ is in de groep, komt er weinig binnen. Het is belangrijk dat een kind zijn plekje krijgt, vertrouwen krijgt in de juf of meester, zich gezien voelt en het gevoel heeft dat het er mag zijn. Hoe voorspelbaarder het weekritme is, hoe veiliger het zal voelen voor uw kind. Ga zo vaak en zo lang mogelijk samen wennen en bouw het samen zijn langzaam en voorzichtig af. Hoe steviger de basis, hoe beter. Dat vraagt misschien veel tijd in het begin, maar is een nuttige investering.

Soms lijkt het in het begin allemaal vanzelf te gaan, maar als de hechting thuis goed op gang komt, volgt er soms een terugval op school. Houd uw kind dan gerust wat vaker thuis (natuurlijk in goed overleg met de leerkracht). Als uw kind vijf jaar of ouder is, is het nodig om vrijstellingsuren aan te vragen via een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan altijd contact opnemen met Adoptievoorzieningen. Wij kunnen toelichten waarom sommige oudere adoptiekinderen het nodig hebben om het naar school gaan rustig op te bouwen.

Twee nieuwe brochures

Adoptievoorzieningen heeft twee brochures gemaakt over adoptiekinderen die op de basisschool zitten. De ene brochure is specifiek gericht op leerkrachten, de andere op ouders. Ouders zijn immers vanuit een andere rol en deskundigheid bij het kind betrokken dan leerkrachten.

In de brochures staat informatie over de achtergrond van adoptiekinderen en welke invloed deze thuis en op school kan hebben tijdens verschillende momenten in hun schoolcarrière. Er wordt uitleg gegeven over het hechtingsproces en thema’s als rouw, zelfbeeld en identiteitsontwikkeling komen aan de orde. In beide brochures zijn veel praktische voorbeelden, concrete tips en interessante weetjes opgenomen. Daarmee geven ze handvatten voor een specifieke aanpak in de onderbouw en in de bovenbouw en de samenwerking tussen ouders en school.

Eerder verscheen al de minibrochure ‘Adoptiekind in de groep’. Deze brochure bevat bondige uitleg en tips, en is geschreven voor de druk bezette leerkracht die op zoek is naar praktische handvatten.

Naar bestellen brochures

School is trending topic

Op www.adoptieoudersonline.nl wordt veel over school gesproken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over wennen op school. Hoe doe je dat? Waar let je als ouder op? In welke groep kan een ouder kind het beste instromen? Welke signalen zijn belangrijk voor een leerkracht? Ook topics over het afnemen van toetsen in het onderwijs komen regelmatig voorbij. Wat maakt het afnemen van een Cito-toets of IQ-test bij adoptiekinderen soms anders dan bij andere kinderen? Waar kun je op letten en hoe weet je dat wat er wordt gescoord, ook daadwerkelijk dat is wat je wilt toetsen? Veel vragen maar nog meer ervaringen van anderen. Heb je zelf een vraag, tip of ervaring die je wilt delen of ben je benieuwd naar die van andere ouders? Meld je dan aan voor het (besloten) forum.