Privacy

Stichting Adoptievoorzieningen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In het onderstaande privacyreglement kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en hoe deze door ons worden gebruikt.