Onderwijs en opvang

Op heel jonge leeftijd hebben adoptiekinderen te maken gehad met verlies. Ook was er mogelijk sprake van verwaarlozing en ondervoeding. Deze moeilijke start maakt adoptiekinderen in de eerste jaren na aankomst kwetsbaar. Vaak zijn de gevolgen merkbaar in hun sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling.

Juist deze, soms kwetsbare kinderen zijn erg geholpen met leerkrachten en begeleiders die rekening houden met zijn of haar achtergrond. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de basissschool vinden hier informatie en tips.