Adoptiekind in de groep – basisschool

Met de meeste adoptiekinderen gaat het goed op school. Maar sommigen hebben het moeilijk of lopen vast. Vaak is er een relatie tussen hun (leer)problemen en hun moeizame levensstart. Met de juiste begeleiding en aanpak, kunnen ook deze kinderen hun schooltijd goed doorlopen.

Voor adoptiekinderen is het belangrijk dat school net als thuis een veilige plek wordt. Een schoolplaatsing van een adoptiekind dat pas kort in het gezin is, vraagt maatwerk en overleg tussen school, ouders, eventueel het zorgadviesteam en de leerplichtambtenaar. Desgewenst kan er ook preventief adoptienazorg worden ingeschakeld.

Adoptiespecifieke intakeonderwerpen

Bij het intakegesprek op school is het zinvol om adoptiespecifieke onderwerpen te bespreken. Dit helpt om een reële inschatting te maken van de onderwijsbehoefte van het kind. Juist deze, soms kwetsbare leerlingen zijn erg geholpen met leerkrachten die rekening houden met zijn of haar achtergrond.

  • Wat is de voorgeschiedenis van het kind? Feit of vermoeden?
  • Had het kind bij aankomst een ontwikkelingsachterstand of een medisch probleem?
  • Is het kind eerder op een school of kinderdagverblijf geweest?
  • Hoe verloopt het hechtingsproces in het gezin?
  • Kan het kind zijn stress en emoties reguleren?
  • Zijn er gevoelens van verdriet, gemis en rouw bij ouders en/of kind die samenhangen met de adoptie?
  • Hoe beleeft het kind zijn of haar adoptie?
  • Is er contact met de biologische ouders, het kindertehuis of geboorteland?

Ouders kunnen tijdens de intake vertellen hoe het thuis met hun kind gaat. Sommige kinderen zijn in hun geboorteland al naar school geweest. Over het algemeen is het lastig om te voorspellen hoe het kind zal functioneren in nieuwe schoolsituatie.

Rustige start

Vaak wordt ervoor gekozen om te beginnen met een partieel onderwijsprogramma. Het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie binnen het gezin heeft de eerste prioriteit, dat is het fundament voor de verdere ontwikkeling van een kind. Een rustige start op school met bijvoorbeeld halve schooldagen en een langzaam opbouwend wenschema verdient bijna altijd de voorkeur.

Meer lezen

Artikelen

Brochures

Adoptievoorzieningen heeft twee brochures met informatie en tips voor leerkrachten.

Adoptiekind in de groep

Wat kunnen leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat kernachtige informatie met veel praktijkvoorbeelden en tips.

12 pagina’s, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Bestellen

Adoptiekind op de basisschool (Tijdelijk niet leverbaar)

Wat kun je als leerkracht doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de achtergrond van adoptiekinderen, ontwikkeling, ontwikkelingsachterstanden en signaalgedrag. Met veel praktijkvoorbeelden en tips, onder andere over wennen op school en het bieden van veiligheid en structuur.

52 pagina’s, € 9,95 (incl. verzendkosten)

 

Consultatie en deskundigheidsbevordering

Heeft u een vraag over een adoptiekind in uw klas? Wilt u met uw hele team uw deskundigheid op het gebied van adoptie vergroten? Nodig dan een adoptiedeskundige uit voor een teamvergadering, een casuïstiekbespreking of voor het geven van een lezing of training. Bel tel. 030 – 233 03 40 (keuzenummer 3, ma t/m met do 9.30-12.30 uur) of stuur een e-mail.