Tips en artikelen

Casus: Wel of niet over naar groep drie?

Quinten is zeven jaar en zit in groep twee. School geeft aan hem niet klaar te vinden voor groep drie. Hij kan zich nog niet genoeg concentreren, is erg onrustig, gedraagt zich clownesk en snapt vragen vaak niet. Zijn adoptieouders besluiten om een schoolconsult aan te vragen bij Stichting Adoptievoorzieningen. Zij denken dat hij wel naar groep […]

Lees meer

Terug naar mijn geboorteland: een ware reis

door Rini van Dijkhuizen, geadopteerd uit Bangladesh De menselijke ‘drive’ om op zoek te gaan naar zijn origine, is vaak in versterkte mate bij geadopteerden aanwezig. Het  mag voor een buitenstaander soms wat onbegrijpelijk lijken, maar er zijn geadopteerden die het gevoel houden dat ze liever bij hun geboorteouders of in ieder geval in hun […]

Lees meer

Casus: Ervaring met Geweldloos verzet

“Soms ontstaat er een vonk, een soort opwinding wanneer je iets inspirerends leest. Dat had ik met het boek ‘Geweldloos verzet’ van hoogleraar psychologie Haim Omer”, aldus Ruth Willems, vrijgevestigd psychologe. “Zijn methode richt zich op het bieden van actieve weerstand tegen probleemgedrag en het vermijden van escalatie. Ik vind het een prachtige combinatie van […]

Lees meer

Uit de praktijk: Sherborne Samenspel

De moeder van de achtjarige Beau meldt zich aan. Zij vraagt zich af of Sherborne Samenspel haar dochter zou kunnen helpen. Vanuit het intakegesprek met beide ouders komt naar voren dat zij zich zorgen maken over de gehechtheid van Beau en hopen door middel van Sherborne Samenspel haar basisvertrouwen te vergroten en de relatie tussen […]

Lees meer

Verslag kennismiddag 2016 over school

Ruim 130 beroepskrachten waren op 4 november aanwezig op de kennismiddag van Stichting Adoptievoorzieningen.  Niet alleen professionals uit de hulpverlening en de adoptieketen, maar ook leerkrachten en IB’ers uit het basisonderwijs kwamen dit keer hun licht opsteken. Vanuit de verschillende werkvelden en met verschillende ‘brillen op’ werd deze middag aandacht besteed aan de ontwikkeling van […]

Lees meer