Tips en artikelen

Casus: Blijf toch eens op je stoel zitten!

Michael is ruim zes jaar, geboren in Kenia en woont sinds drie jaar bij zijn adoptieouders in Nederland. Hij zit in groep twee van het […]

Lees meer

Casus: Heftige gevolgen van een wankele basis

Kim is bijna tien jaar als ze wegloopt van huis. Ze wordt door de politie gevonden en terug naar haar ouders gebracht. Kim en haar […]

Lees meer

Recensie: Verbindende Verhalen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren in de therapeutische praktijk

door: Chris Thie, medewerker nazorg Stichting Adoptievoorzieningen Kinderen die verwaarloosd, verlaten of mishandeld zijn, kampen vaak met gevoelens als schuld, schaamte, woede, angst, verlangen en […]

Lees meer

Early life stress: rust, rust en nog eens rust

Een ongewenste zwangerschap, een moeilijke bevalling, afgestaan worden… Kinderen, hoe klein ook, krijgen daar vaak onplezierige gevoelens van mee, weet Willemijn Bergman, medewerker bij Stichting […]

Lees meer

Combinatie van lichaamsgerichte therapieën bij hechting en trauma

Mirjam van den Berg-Paling is behandelaar orthopedagoog en OKI-B-behandelaar in de baby- en peuterpoli bij Yulius en heeft daarnaast een eigen praktijk. Ze werkt regelmatig met […]

Lees meer

‘Taal is de oplossing’

tekst: Angela Jans De pijn van het afgestaan zijn zit in ieder adoptiekind. Bewust of onbewust, diep van binnen. Die pijn gaat helaas niet weg […]

Lees meer

Het lichaam als spreekbuis

Pas als je eigen huis vertrouwd voelt, kun je de wereld in. Dat is het uitgangspunt van psychomotorisch kindertherapeut Dorien van den Dool. Haar lichaamsgerichte […]

Lees meer

Het lichaam laten voelen dat het veilig is

‘Wijs mij een kind aan dat niet vastgehouden wil worden. Als kinderen vallen en bijvoorbeeld pijn aan hun knie hebben, dan zoeken ze troost in […]

Lees meer

Alles in de blender

Orthopedagoog Jody Sohier en logopedist Saskia Peek leren kinderen kauwen Tekst: Angela Jans Kinderen die niet of nauwelijks eten, kunnen hun ouders tot grote wanhoop […]

Lees meer

Casus: Waarom is er geen trappetje naar de hemel?

Francine is in september 2009 in Nederland geboren uit een relatie tussen twee uitwisselingsstudenten, een Engelsman en een Française. Geboortemoeder is streng katholiek en verzwijgt […]

Lees meer