Tips en artikelen

Casus: Met het hele gezin naar school

Carla en Eric* zijn de adoptieouders van vier kinderen uit Oost-Europa. De kinderen zijn tegelijkertijd bij hen geplaatst en hebben allen een zeer belaste achtergrond. Er is sprake van meervoudig vroegkinderlijk trauma. De ouders krijgen te maken met heftig gedrag, de kinderen ontregelen vaak en de onderlinge dynamiek maakt het ouderschap enorm intensief. De ouders zijn begripvol, sensitief en als stel goed op elkaar ingespeeld, maar het vraagt enorm veel […]

Lees meer

Delen is het begin van helen

door Maarten van Zwieten Palika Vlasblom en ik, beiden adoptiecoach, zijn vorig jaar begonnen met themabijeenkomsten voor geadopteerden. Deze bijeenkomsten waren zo’n succes, dat de groep van vorig jaar in 2019 doorgaat met verdiepende sessies. Tegelijkertijd start dit jaar een nieuwe groep waarin, weer in zes bijeenkomsten, de belangrijkste thema’s die adoptie met zich meebrengt gezamenlijk worden onderzocht. De kracht van lotgenotenwerk is niet te onderschatten. Een groep geadopteerden kan, […]

Lees meer

Casus: Hulphond houdt spiegel voor

Nick is vijf jaar oud als hij wordt geadopteerd. Aanvankelijk zijn er geen problemen. Hij probeert zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en doet erg zijn best om lief te zijn. Op school gaat het in eerste instantie redelijk. Maar in plaats van steeds beter, gaat het na verloop van tijd slechter met Nick. Hij kan de lesstof niet bijbenen en loopt compleet vast op school. De frustraties […]

Lees meer

Onderzoek studenten naar behoefte lotgenotencontact

Mariam Tempelman (21) en Natalia Smit (21), twee studenten Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede, zijn bij Stichting Adoptievoorzieningen begonnen aan een afstudeeropdracht met als onderwerp ‘Laagdrempelig lotgenotencontact voor geadopteerde jongeren die hier behoefte aan hebben’. Waarom? Nou, niet toevallig zijn beide dames zelf geadopteerd. Natalia is geboren in Colombia, Mariam in Ethiopië. Op 9-jarige leeftijd ging Natalia voor het eerst op zoek naar een website waar ze in […]

Lees meer

Recensie: Leren praten met plezier

‘Leren praten met plezier’ is gebaseerd op De Hanen methode en ontwikkeld door The Hanen Centre en gericht op het bevorderen van de sociale, spraak en taal ontwikkeling van jonge kinderen. In dit boek wordt ingegaan op de dagelijkse interacties in de kinderopvang, peuterspeelzaal en eerste groepen van de basisschool. Beschreven wordt hoe je als opvoeder, begeleider of leerkracht ieder kind kunt benaderen, door in te spelen op de signalen […]

Lees meer

Casus: Blijf toch eens op je stoel zitten!

Michael is ruim zes jaar, geboren in Kenia en woont sinds drie jaar bij zijn adoptieouders in Nederland. Hij zit in groep twee van het reguliere basisonderwijs. De leerkracht twijfelt of hij volgend jaar de stap naar groep drie kan maken. Michael kan zich moeilijk concentreren, maakt taken niet af en loopt ongevraagd door de klas. Ouders hebben in samenspraak met de leerkracht en intern begeleider een schoolconsult aangevraagd bij […]

Lees meer

Casus: Heftige gevolgen van een wankele basis

Kim is bijna tien jaar als ze wegloopt van huis. Ze wordt door de politie gevonden en terug naar haar ouders gebracht. Kim en haar adoptieouders worden bij Pactum jeugd- en opvoedhulp aangemeld voor ambulante spoedhulp. Na een gesprek waarbij ook iemand van het adoptieteam aanwezig is, wordt besloten dat de ouders verder door het adoptieteam zullen worden begeleid. Petra Bosch, ambulant werker bij Pactum, vertelt hoe het verder gaat. […]

Lees meer

Recensie: Verbindende Verhalen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren in de therapeutische praktijk

door: Chris Thie, medewerker nazorg Stichting Adoptievoorzieningen Kinderen die verwaarloosd, verlaten of mishandeld zijn, kampen vaak met gevoelens als schuld, schaamte, woede, angst, verlangen en verdriet. Ingewikkelde gevoelens, die ze niet kunnen sturen of begrijpen. In de verhalen die psychologe Kim Golding voor haar cliënten schreef, kunnen dit soort kinderen zich herkennen, maar ook een lichtpuntje vinden. Tegelijkertijd bieden de verhalen enorm veel informatie en handvatten voor de volwassene die […]

Lees meer

Early life stress: rust, rust en nog eens rust

Een ongewenste zwangerschap, een moeilijke bevalling, afgestaan worden… Kinderen, hoe klein ook, krijgen daar vaak onplezierige gevoelens van mee, weet Willemijn Bergman, medewerker bij Stichting Adoptievoorzieningen. Het veroorzaakt stress, in meer of mindere mate, die zich vroeg of laat uit. In welke vorm dat gebeurt, hangt af van factoren zoals karakter en de manier waarop het kind opgevangen is na een ingrijpende gebeurtenis. Hoe dan ook, veel adoptiekinderen hebben te […]

Lees meer

Combinatie van lichaamsgerichte therapieën bij hechting en trauma

Mirjam van den Berg-Paling is behandelaar orthopedagoog en OKI-B-behandelaar in de baby- en peuterpoli bij Yulius en heeft daarnaast een eigen praktijk. Ze werkt regelmatig met pleeg- en adoptiegezinnen en gebruikt daarbij vaak een combinatie van verschillende lichaamsgerichte methoden. Haar expertise ligt op het gebied van hechting, trauma en autisme en ze werkt vooral met jonge kinderen. We vroegen haar hoe ze te werk gaat, wanneer en op grond waarvan ze […]

Lees meer