Tips en artikelen

Delen is het begin van helen

door Maarten van Zwieten Palika Vlasblom en ik, beiden adoptiecoach, zijn vorig jaar begonnen met themabijeenkomsten voor geadopteerden. Deze bijeenkomsten waren zo’n succes, dat de […]

Lees meer

Casus: Hulphond houdt spiegel voor

Nick is vijf jaar oud als hij wordt geadopteerd. Aanvankelijk zijn er geen problemen. Hij probeert zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en […]

Lees meer

Onderzoek studenten naar behoefte lotgenotencontact

Mariam Tempelman (21) en Natalia Smit (21), twee studenten Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede, zijn bij Stichting Adoptievoorzieningen begonnen aan een afstudeeropdracht met […]

Lees meer

Recensie: Leren praten met plezier

‘Leren praten met plezier’ is gebaseerd op De Hanen methode en ontwikkeld door The Hanen Centre en gericht op het bevorderen van de sociale, spraak […]

Lees meer

Casus: Blijf toch eens op je stoel zitten!

Michael is ruim zes jaar, geboren in Kenia en woont sinds drie jaar bij zijn adoptieouders in Nederland. Hij zit in groep twee van het […]

Lees meer

Casus: Heftige gevolgen van een wankele basis

Kim is bijna tien jaar als ze wegloopt van huis. Ze wordt door de politie gevonden en terug naar haar ouders gebracht. Kim en haar […]

Lees meer

Recensie: Verbindende Verhalen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren in de therapeutische praktijk

door: Chris Thie, medewerker nazorg Stichting Adoptievoorzieningen Kinderen die verwaarloosd, verlaten of mishandeld zijn, kampen vaak met gevoelens als schuld, schaamte, woede, angst, verlangen en […]

Lees meer

Early life stress: rust, rust en nog eens rust

Een ongewenste zwangerschap, een moeilijke bevalling, afgestaan worden… Kinderen, hoe klein ook, krijgen daar vaak onplezierige gevoelens van mee, weet Willemijn Bergman, medewerker bij Stichting […]

Lees meer

Combinatie van lichaamsgerichte therapieën bij hechting en trauma

Mirjam van den Berg-Paling is behandelaar orthopedagoog en OKI-B-behandelaar in de baby- en peuterpoli bij Yulius en heeft daarnaast een eigen praktijk. Ze werkt regelmatig met […]

Lees meer

‘Taal is de oplossing’

tekst: Angela Jans De pijn van het afgestaan zijn zit in ieder adoptiekind. Bewust of onbewust, diep van binnen. Die pijn gaat helaas niet weg […]

Lees meer