Recensie: Leren praten met plezier

‘Leren praten met plezier’ is gebaseerd op De Hanen methode en ontwikkeld door The Hanen Centre en gericht op het bevorderen van de sociale, spraak en taal ontwikkeling van jonge kinderen. In dit boek wordt ingegaan op de dagelijkse interacties in de kinderopvang, peuterspeelzaal en eerste groepen van de basisschool. Beschreven wordt hoe je als opvoeder, begeleider of leerkracht ieder kind kunt benaderen, door in te spelen op de signalen van een kind. Kinderen kunnen zo beter nieuwe vaardigheden oefenen en zichzelf verder ontwikkelen. Het boek is veelomvattend. 

Er worden verschillende communicatiestijlen beschreven van zowel het kind als de volwassene.  Aan de hand van de in het boek opgenomen observatieformulieren krijg je zicht op de manier van communiceren van een kind en jezelf als professional. Dit is helpend bij de manier van communiceren die je als volwassene inzet met betreffend kind. In het boek is ook aandacht voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen worden niet altijd vanzelfsprekend opgenomen in een ‘reguliere’ groep. Zij hebben specifieke en consistente steun van de volwassene nodig om deel te kunnen nemen aan het groepsproces.
De schrijfsters pleiten voor interactie met elk kind in de groep aan de hand van ZICHT: Zorg voor kleine groepjes, Introduceer een geschikte activiteit, Check bij elk kind de mate van betrokkenheid, Handel naar de behoefte van elk kind, Telkens weer, houd het aan de gang.

Soms heeft een kind nauwelijks tot geen interactie met leeftijdgenoten en richt het zich op de volwassene. De schrijfsters vragen om een bewustzijn van te veel leidster-kind interacties bij kinderen die het moeilijk vinden om met leeftijdgenoten te communiceren. In het geval van adoptiekinderen ligt dat in mijn ogen soms anders. Als een adoptiekind weinig zorg en positieve interacties met vaste volwassenen in de eerste jaren van zijn of haar leven heeft gehad, is het opbouwen van een band met de leidster/leerkracht van groot belang om vertrouwen in zichzelf en volwassenen te krijgen. Van daaruit kan het contact met leeftijdgenoten ontstaan en groeien.
Ook komt het kringgesprek in het boek aan bod.  De schrijfsters doen verschillende suggesties hoe dit voor elk kind leuk te houden. Dan kan het ook zijn dat een kind even iets anders mag gaan doen, omdat het met aandacht en rust aanwezig zijn tijdens een kringgesprek nog te veel gevraagd is. Dit geldt ook voor sommige adoptiekinderen.

‘Leren praten met plezier’ wordt terecht een handboek genoemd. Een boek wat je kan raadplegen op onderwerp als je je als professional bijvoorbeeld afvraagt waarom je geen contact met een kind krijgt of wat maakt dat een kind steeds stoort tijdens het kringgesprek. Het boek is overzichtelijk en logisch ingedeeld. Naast de uitgebreide informatie staan er veel praktische handvatten beschreven. Een boek om in de kast te hebben voor wie met jonge kinderen in een groep werkt.

Trudy van den Berge, orthopedagoog en VIB’er

Elaine Weitzman en Janice Greenberg
Uitgeverij SWP
ISBN 978 90 8850 81 34
Meer info