Samenwerking adoptieveld: oudercursus adoptiepubers

Adoptievoorzieningen draaide in 2015 in samenwerking met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs een aantal succesvolle cursussen voor ouders van adoptiekinderen in de puberteit in de regio Zuid-Holland. Reden voor Adoptievoorzieningen om in een andere regio de samenwerking te zoeken. Deze werd gevonden in Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, inmiddels onderdeel van Conrisq. 

Chris Thie

Chris Thie, nazorgmedewerker bij Adoptievoorzieningen: “We kregen steeds vaker vragen van ouders van pubers. Bijvoorbeeld over risicogedrag, een negatief zelfbeeld en roots. Reden om deze cursus te ontwikkelen en aan te gaan bieden. De reacties van ouders in de regio Zuid-Holland waren erg positief. Pactum heeft altijd een klein adoptieteam gehad en daarom hebben we ze benaderd. De meerwaarde van onze samenwerking is dat ouders eventueel na afloop van de cursus door kunnen stromen naar ambulante hulpverlening.”

Aanvulling bestaand hulpaanbod

Voor Conrisq is de cursus een aanvulling op het bestaande hulpverleningsaanbod. Manon Gradussen, wetenschappelijk Jr. onderzoeker bij Conrisq: “Wij stroomlijnen het zorgaanbod voor problematische gehechtheid en adoptieproblematiek vanuit de visie van de levensloopbegeleiding, zoals deze in de Pleegzorg wordt toegepast. Insteek hierbij is dat adoptiegezinnen te allen tijde een beroep kunnen doen op een vaste begeleider en er op het juiste moment de juiste hulp ingeschakeld kan worden om verergering van de problematiek te voorkomen. Voor ons is deze cursus een aanvulling op onze reeds aanwezige hulpverleningsmogelijkheden.”

Anita Venderbosch

Loslaten in vertrouwen

De cursus bestaat uit theorie, gekoppeld aan de eigen praktijk door middel van uitwisseling, oefeningen en opdrachten. Anita Venderbosch is hulpverlener bij Pactum en een van de cursusleiders: “De (pre)pubertijdsfase levert een hoop vragen op bij adoptieouders. Meestal gaat het om hechtingsproblematiek en/of trauma in de voorgeschiedenis. De puber lijkt vooral gericht op de korte termijn en neemt steeds grotere risico’s. Adoptieouders vragen zich af hoe ze  kunnen ‘loslaten in vertrouwen’. Als zij meer inzicht krijgen in wat er bij de puber allemaal verandert en welke thema’s er spelen in deze fase,  kan dat helpen om beter te begrijpen wat er gebeurt. Haar collega Josine Boersen vult aan: “Na afloop kunnen ouders een aantal consultatiegesprekken bij ons aanvragen als ze daar behoefte aan hebben. Daarnaast bieden wij een intensievere vorm van gezinsbegeleiding. Hiervoor is een beschikking van de gemeente nodig. Het is mooi om te zien dat wij vanuit dezelfde betrokkenheid en professionaliteit invulling geven aan de ondersteuning van deze soms kwetsbare groep en hun ouders.”

Toekomstplannen

Chris Thie: “We blijven de inhoud bijschaven. In de zomer van 2016 hebben we het programma op basis van evaluatie van deelnemers uitgebreid van twee naar drie bijeenkomsten. We besteden meer aandacht aan de puberteit in het algemeen en we hebben elementen overgenomen uit opvoedmethoden als ‘Oplossingsgericht Opvoeden’ en ‘Geweldloos Verzet’. De cursus biedt ouders de kans om samen weer eens bewust stil te staan bij hun kind, de invloed van de adoptieachtergrond in deze leeftijdsfase en ze krijgen concrete ideeën en tips om hun kind daarbij te ondersteunen.  In maart van dit jaar hebben we een train-de-trainer gegeven, voor werkers van beide organisaties om zo de ervaring te verbreden en de inzetbaarheid van trainers te vergroten. Onlangs is er weer een cursus afgerond. We hopen in september weer samen met Pactum een groep te kunnen starten in de regio Zuid-Holland.”