Voor hulpverleners

Afstand en adoptie hebben levenslang invloed op het leven van geadopteerden, adoptieouders en afstandsmoeders. Bij hulpvragen en problemen van adoptiegezinnen kan adoptie een rol spelen. Voor hulpverleners is het daarom belangrijk om na te gaan welke rol adoptie bij de hulpvraag speelt. Zonder deze te over- of onderschatten.

U vindt hier informatie die u kan helpen bij het inschatten of adoptie wel of niet een rol speelt en zo ja, in welke mate.