Gehechtheid

Relatief veel advies- en hulpvragen van adoptieouders hebben te maken met hechtingsmogelijkheden en -vaardigheden.

Het schema ‘Bouwstenen hechting’ kan u helpen bij de interpretatie van de antwoorden die u op de adoptiespecifieke vragen heeft gekregen. Het biedt een kader om na te gaan of en in welke mate er sprake is van blokkades in het hechtingsproces en bij wie de blokkade zich voordoet.

Links in het schema vindt u in blauw de normale persoonlijkheidsontwikkeling van een kind dat vanaf het begin veilig gehecht is. In zwart staat de ontwikkeling van een kind dat vanaf de start in zijn leven onveilig gehecht is. Rechts staat in blauw het gedrag, de gevoelens en houding van ouders die bijdragen aan de groei van hun kind tot een zelfstandig, verantwoordelijk en creatief individu. In zwart staan die ouderfactoren die daarop remmend werken. Klik op de bouwsteen voor een toelichting.

Normaliter doorloopt een kind deze fasen in de eerste vijf levensjaren. Adoptiekinderen moeten bij aankomst in een adoptiegezin bij de onderste bouwsteen beginnen. Dit komt omdat de adoptieouders nog geen veilige personen kunnen zijn. Afhankelijk van zijn voorgeschiedenis, temperament en veerkracht doorloopt het ene adoptiekind de verschillende fasen sneller dan het andere. Ook de persoonlijkheid van de adoptieouders en hun mogelijkheden spelen een essentiële rol.