Contextuele therapie

‘Context’ in de contextuele hulpverlening accentueert de dynamische verbondenheid van een persoon met diens relaties, dwars door de generaties. De contextueel therapeut houdt voortdurend rekening met dit intergenerationele netwerk. Hij gaat op zoek naar de betrouwbaarheid en bereidheid tot zorg in de relaties. Door deze hulpbronnen aan te spreken en te activeren, helpt de contextuele hulpverlener of therapeut zijn cliënten een vrij, autonoom en verantwoordelijk persoon te worden. Grondhouding van de contextuele hulpverlener is de meerzijdige partijdigheid: de therapeut is bekommerd om al diegenen die door de hulpverlening worden beïnvloed. Dat wil zeggen: ook de ouders en/of partner en/of kinderen van de cliënt. De therapeut is gericht op het doorbreken van isolement en het herstellen van de dialoog.