Differentiatietherapie

Differentiatietherapie is een behandelmethodiek voor kinderen met een hechtingsstoornis of voor kinderen die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om een band met hun ouders of verzorgers te ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze in een kindertehuis gewoond hebben of steeds wisselende verzorgers gehad hebben. Doel van de therapie is kinderen leren onderscheid te maken, te differentieren, in zintuiglijke ervaringen. Ook leren kinderen te differentieren in voor hen meer of minder belangrijke personen.

De therapie is ontwikkeld door Anniek Thoomes. De therapeuten die deze methode uitvoeren zijn meestal speltherapeuten, die opgeleid zijn in differentiatietherapie.